• Photon Energy zamierza zaoferować w drodze zamiany nowe obligacje korporacyjne  posiadaczom obligacji 2017/2022. i oprocentowanych na 7,75%.
  • Obligacje nieobjęte przez dotychczasowych obligatariuszy będą zaoferowane w drodze oferty publicznej i oferty prywatnej inwestorom kwalifikowanym.
  • Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem jest wyłącznym globalnym koordynatorem oferty i zorganizuje wstępne działania i będzie zarządzał potencjalną transakcją emisji obligacji

PEN (PHOTON) ogłosił zamiar przeprowadzenia emisji obligacji korporacyjnych, które w pierwszym kroku będą oferowane w drodze zamiany posiadaczom obligacji 2017/2022 i zapadających w 27 października 2022 r. oprocentowanych na 7,75% (DE000A19MFH4). Nowe obligacje nieobjęte przez dotychczasowych obligatariuszy zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej i oferty prywatnej inwestorom kwalifikowanym w Niemczech, Austrii i Luksemburgu oraz potencjalnie kilku innych krajów Europy Środkowej.

To, czy i w jakim zakresie obligacje zostaną wyemitowane, będzie zależało od wyniku wstępnych rozmów z wybranymi inwestorami instytucjonalnymi oraz warunków rynkowych.

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z siedzibą we Frankfurt nad Menem, jako wyłączny globalny koordynator oferty zorganizuje wstępne działania i będzie zarządzał potencjalną transakcją emisji obligacji.