Spółki z Grupy Tower Investments – Gatid Investments oraz Tower Project – podpisały dwie przedwstępne umowy sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 14 mln zł. Pierwsza z nich dotyczy działki położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka. Stroną kupującą jest jeden z deweloperów mieszkaniowych. Druga umowa została zawarta z jednym z czołowych operatorów spożywczych. Na nieruchomości powstanie obiekt handlowo-usługowy.

- Konsekwentnie rozwijamy działalność Grupy skoncentrowaną wokół realizacji projektów deweloperskich, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi sieci handlowo-usługowych oraz projektów mieszkaniowych. Spółki zależne Tower Investments w ciągu dwóch dni podpisały przedwstępne umowy sprzedaży, których wartość wynosi 14 mln zł. Zawarcie umów przyrzeczonych planowane jest do końca 2022 roku – mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Tower Investments.

Umowa podpisana przez Gatid Investments dotyczy sprzedaży działki położonej w warszawskiej dzielnicy Białołęka, gdzie powstanie wielorodzinny budynek mieszkalny. Wartość transakcji została określona na prawie 6,8 mln zł brutto.

- Obsługa deweloperów mieszkaniowych to rosnąca część naszego biznesu. Korzystamy z koniunktury na tym rynku, nie zamrażając jednocześnie kapitału na dłuższe okresy. Warto przypomnieć, że w maju br., spółki z Grupy zawarły szereg umów z Budimex Nieruchomości, które dotycząc realizacji projektu mieszkaniowego przy Alejach Jerozolimskich. Akwizycja nieruchomości dla inwestorów z branży deweloperskiej, stanowi jeden z głównych obszarów naszej działalności – dodaje Bartosz Kazimierczuk.

TOW (TOWERINVT) poinformowało także o zawarciu przez Tower Project przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w dzielnicy Ursynów w Warszawie. Na działce o powierzchni 5431 m2 powstanie obiekt handlowo-usługowy. Stroną umowy jest jeden z czołowych operatorów spożywczych. Wartość kontraktu wynosi 7,2 mln zł brutto.