Pozbud wraz z partnerem – spółką Mag-Train – zmodernizuje oraz dokona napraw okresowych i przeglądów 14 wagonów PKP Intecity. Na prace przewidziano trzy lata, a szacunkowy udział przychodowy Pozbudu w kontraktach zawartych przez konsorcjum to około 60%.

- To dopiero pierwsze umowy, pracujemy nad kolejnymi. Podpisane kontrakty (RB nr 28/2021) potwierdzają olbrzymi potencjał biznesowy segmentu przemysłu kolejowego w Grupie Pozbud. Jednocześnie segment ten wpisuje się w nasze strategiczne dążenie do zmniejszania śladu węglowego, do aktywności proekologicznych. Dlatego też rozwijamy produkcję energooszczędnych okien drewnianych, stawiamy też na projekty szeroko rozumianego segmentu OZE  – podkreśla Łukasz Fojt, Prezes Zarządu Pozbud S.A.

W segmencie przemysłu kolejowego konsorcjum POZ (POZBUD) i firmy Mag-Train złożyło oferty w postępowaniach przetargowych na modernizację 130 wagonów na łączną kwotę ponad 590 mln zł, przy czym pierwszy z przetargów, podzielony na dwa zadania,  został właśnie sfinalizowany (14 wagonów) – najkorzystniejsze oferty złożyło w nich konsorcjum Pozbudu i Mag-Train. Konsorcjum planuje udział w postępowaniach przetargowych organizowanych w ramach realizacji Planu rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030, zakładającego inwestycje, w tym inwestycje taborowe, na poziomie 19 mld zł.

- Porządkujemy organizację, optymalizujemy produkcję stolarki otworowej i dynamicznie rozwijamy sprzedaż. Kontynuujemy równolegle realizację wieloletniej umowy z zakresu budownictwa teletechnicznego, jaką wykonujemy w konsorcjum dla PKP PLK. To dwa główne obszary, zapewniające nam stabilny fundament dla rozwoju segmentu kolejowego i OZE, które  mogą odgrywać główną rolę w przyszłości. Nowe segmenty to rynki o perspektywicznej wartości dziesiątek miliardów złotych. Nasza Grupa stoi obecnie przed szansami rozwoju, jakich nigdy dotąd nie miała – wskazuje Prezes Fojt.

W segmencie OZE w weryfikacji jest osiem lokalizacji, które mogą być potencjalnie przeznaczone pod elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe i hybrydowe o łącznej mocy 460 MW. Przygotowany model biznesowy polega na dewelopowaniu i sprzedaży projektów, którymi szczególnie zainteresowane są zakłady przemysłowe oraz firmy energetyczne. Pierwsze projekty mogą przejść w fazę realizacji jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego. Do końca bieżącego roku Spółka zamierza również przygotować ofertę sprzedaży nowoczesnych modułowych systemów do zarządzania energią.