• Konsorcjum PEN (PHOTON) i RenCraft zrealizowało zlecenie od koszalińskiego przedsiębiorstwa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja na zaprojektowanie oraz wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej.
  • Projekt o wartości 3,36 mln zł (0,73 mln EUR) został sfinansowany w całości przez klienta.
  • Elektrownia o mocy 0,95 MWp od ponad miesiąca dostarcza czystą energię elektryczną do Oczyszczalni Ścieków w Koszalinie, pomagając miastu zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i obniżyć koszty energii.

Photon Energy Solutions, spółka zależna Grupy Photon Energy, zajmująca się rozwiązaniami EPC (projektowaniem instalacji, dostawą oraz montażem urządzeń) dostarczyła technologię i zbudowała
w ramach konsorcjum kierowanego przez firmę RenCraft elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,95 MWp do zarządzanej przez przedsiębiorstwo Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Oczyszczalni Ścieków
w Koszalinie.

Warta 3,36 miliona złotych (0,73 miliona euro) elektrownia od ponad miesiąca zapewnia nieprzerwane dostawy czystej energii elektrycznej do Oczyszczalni Ścieków w Koszalinie, pomagając miastu
w obniżeniu rosnących kosztów energii elektrycznej dostarczanej z sieci.

Photon Energy Solutions zakontraktowana do zaprojektowania i budowy elektrowni PV będzie również świadczyć usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym 60 miesięcy od daty uruchomienia instalacji.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z sukcesu projektu zrealizowanego w Koszalinie. Nasze rozwiązania
w zakresie energii słonecznej, umożliwiające niezawodne dostawy czystej energii dla obiektów miejskiej infrastruktury, wielokrotnie potwierdziły swoją skuteczność. Dostarczona instalacja nie tylko zapewnia zrównoważone rozwiązanie dla lokalnej oczyszczalni ścieków, ma również zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta przy jednoczesnym obniżeniu kosztów dostaw energii z sieci
– powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

- Był to trudny projekt z uwagi na wysokie wymagania klienta oraz proces realizacji w czasie trwania pandemii COVID-19. Pomimo to, wraz z zespołem Photon Energy, udało nam się dostarczyć unikalne rozwiązania, począwszy od nietypowego układu elektrowni fotowoltaicznej (instalacja wschód-zachód), poprzez najnowocześniejszy system interfejsów zasilania sieci średniego napięcia, aż po zastosowanie opartego na chmurze systemu SCADA w celu optymalizacji automatycznego zużycia wytworzonej energii - powiedział Przemysław Kowalski, prezes RenCraft.

Jest to czwarty projekt zrealizowany wspólnie przez Photon Energy i RenCraft. Pierwsza instalacja fotowoltaiczna o mocy 311 kWp, służąca do zasilania oczyszczalni ścieków i przedsiębiorstwa wodociągowego w Rudzie Śląskiej, została uruchomiona w 2012 roku. Była to wówczas największa dachowa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce.