Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Medicalgorithmics podejmuje działania zmierzające do pozyskania finansowania dalszego rozwoju

Udostępnij

Zarząd MDG (MEDICALG) podjął działania zmierzające do pozyskania dodatkowego finasowania, którego celem jest intensyfikacja dalszego rozwoju Spółki i zabezpieczenie finasowania bieżącej działalności operacyjnej.

- Nasza spółka Medi-Lynx, która prowadzi sprzedaż na rynku amerykańskim, dotarła do punktu, w którym osiągnęła 91% pokrycia populacji USA umowami z ubezpieczycielami (in-network). Jest to moment, w którym Medi-Lynx, ze swoim dotarciem do ubezpieczonych pacjentów, jest w stanie równać się ze swoimi konkurentami, ponadto wdrożony został szereg systemów umożliwiających efektywną wymianę informacji medycznych oraz dotyczących rozliczeń z placówkami medycznymi i ubezpieczycielami. Można śmiało powiedzieć, że ta spółka jest przygotowana do zwiększania sprzedaży. Jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoi, jest natomiast zapewnienie finansowania dalszej zmiany modelu biznesowego i jednocześnie przystąpienie do monetyzacji dotychczasowych nakładów poniesionych na zmianę tego modelu. Zarząd spółki, z pełną aprobatą Rady Nadzorczej, przystąpił do prac zmierzających do pozyskania środków finansowych, które zostaną wykorzystane do intensyfikacji działań sprzedażowych, między innymi poprzez zatrudnienie nowych sprzedawców na rynku amerykańskim oraz zapewnienie płynności operacyjnej niezbędnej do osiągnięcia pożądanego wolumenu świadczonych usług. Aby przyspieszyć i uprawdopodobnić sukces tej operacji, niezależnie od rozpoczętego pozyskiwania finansowania, Zarząd prowadzi działania, których efektem jest podniesienie średniej ceny badania poprzez skoncentrowanie się na klientach, którzy korzystają z bardziej wymagających usług – np. MCT. Być może nie jest to odzwierciedlone bezpośrednio w liczbie wniosków, które raportujemy co miesiąc, jednak spółka dba o to, aby ich średnia wartość była coraz wyższa i przynosiła lepsze efekty finansowe. Zarząd działa na wielu płaszczyznach i równolegle do procesu finansowania zwraca uwagę na miks świadczonych usług oraz rewizję ponoszonych przez spółki z Grupy kosztów operacyjnych, co jest w naszej ocenie najlepszą drogą do ochrony wartości aktywów spółki i do wejścia na ścieżkę zwiększania sprzedaży w USA.

Dotychczasowe tempo rozwoju Medi-Lynx po zmianie modelu biznesowego nie do końca spełniło nasze oczekiwania. Znaczący wpływ na tę sytuację miała oczywiście pandemia Covid-19, która zastała nas w momencie, gdy powinniśmy znacząco zwiększać wolumeny realizowanych badań, co w takim otoczeniu rynkowym stało się niemożliwe. Dłużej, niż zakładaliśmy pierwotnie trwał też sam proces zmiany modelu biznesowego, a do uzyskania jego pełnych efektów niezbędne jest obecnie wzmocnienie zespołu sprzedawców, którzy dotrą do rejonów geograficznych USA, których obecnie nie jesteśmy w stanie obsłużyć. Jest to tym bardziej istotne, że Medi-Lynx został wybrany do udziału w badaniu z najlepszymi krajowymi szpitalami uniwersyteckimi, co dodatkowo zwiększy jego rozpoznawalność. Badanie to zostanie przeprowadzone na ponad 25 prestiżowych uniwersytetach z ponad 500 pacjentami, a wybór Medi-Lynx podyktowany jest faktem, że zapewniamy najwyższą jakość i wydajność diagnostyczną w obszarze monitorowania kardiologicznego. Umowa badawcza została niedawno sfinalizowana, a szkolenia i testy rozpoczęły się pod koniec września. Podsumowując: dysponujemy doskonałą technologią i produktem oraz specjalistami, co potwierdza odbiór rynkowy Medi-Lynx, ale brakuje nam zasobów sprzedażowych do osiągnięcia efektów skali. Do tego niezbędne jest nam dodatkowe finansowanie - mówi dr Marek Dziubiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.

- Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, Spółka m.in. na realizację powyższych działań w identyfikuje potrzebę pozyskania kwoty mieszczącej się w zakresie 2,0 mln – 5,0 mln USD. W tym celu podjęliśmy wielokierunkowe działania. Jednym z nich jest rozpoczęcie poszukiwania potencjalnych inwestorów mogących objąć obligacje Spółki, których emisja mogłaby w całości lub w części zaspokoić aktualne potrzeby finansowania. Drugim działaniem jest podjęcie czynności zmierzających do zwołania NWZ, któremu Zarząd przedstawi projekty uchwał, umożliwiające podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW. Co ważne, w toku rozmów na temat możliwości pozyskania kapitału otrzymaliśmy oświadczenia od istotnych akcjonariuszy, zaangażowanych w Spółkę od momentu jej powstania, w tym dr Marka Dziubińskiego, współzałożyciela Spółki, stanowiące, iż w przypadku decyzji o emisji nowych akcji deklarują oni intencję objęcia części akcji po cenie emisyjnej nie niższej niż 18,00 zł.

Równolegle i niezależnie od procesu pozyskania finansowania, podejmujemy także działania operacyjne, nacelowane na optymalizację struktury (miksu) badań realizowanych na rynku amerykańskim, poprzez takie zarządzanie bazą klientów, aby ograniczać współpracę z placówkami dostarczającymi niski średni przychód z badania na rzecz intensyfikowania współpracy i pozyskiwania nowych placówek medycznych za pośrednictwem których oferowane są na rynku USA usługi medyczne o optymalnej z naszego punktu widzenia marżowości. Ograniczenie współpracy z placówkami z najmniejszym potencjałem rentowności nie będzie miało negatywnego wpływu na osiągany wynik. – mówi Maciej Gamrot, Członek Zarządu, CFO Medicalgorithmics S.A.

Ostateczna decyzja co do źródeł finansowania pomostowego zależeć będzie od uzyskania stosownych zgód organów Spółki, warunków rynkowych, od kosztu dostępnego finasowania i zostanie podjęta zgodnie z najlepszym interesem Spółki i jej akcjonariuszy.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+