Akcjonariusze SWG (SECOGROUP) upoważnili zarząd do skupu akcji własnych spółki. Skup ma dotyczyć nie więcej niż 850 tys. akcji. Spółka przeznaczy na ten cel maksymalnie 13 mln zł.

Skupione akcje będą mogły zostać umorzone, przeznaczone na potrzeby programów motywacyjnych lub odsprzedane. Cel zostanie określony oddzielną uchwałą.

"Upoważnienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu Akcji Własnych pochodzących z kapitału rezerwowego" - podano w uchwale