Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Archicom chce wypłacić 1,24 zł zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r.

Udostępnij

Zarząd ARH (ARCHICOM) proponuje, aby do akcjonariuszy spółki trafiło 31,7 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. Na dywidendę miałoby trafić 50% zysku netto za pierwsze półrocze 2021 r. i 168 tys. zł zgromadzonych na kapitale rezerwowym. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 0,24 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Archicom, akcjonariusze spółki otrzymają dywidendę o stopie ok. 5,7%.

Zaliczka miałaby zostać wypłacona 26 listopada 2021 r., a uprawnieni do jej otrzymania będą akcjonariusze posiadający akcje spółki 7 dni wcześniej, czyli 19 listopada 2021 r.

Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+