Akcjonariusze OPN (OPONEO.PL) podczas NWZA zdecydowali o skupie maksymalnie 0,5 mln akcji własnych spółki stanowiących 3,59% jej kapitału zakładowego. Akcje będą nabywane po cenie nie niższej niż 40 zł i nie wyższej niż 100 zł.

Upoważnienie zarządu do skupu obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.

"Zarząd OPONEO.PL S.A. uznał, że obecna sytuacja finansowa Spółki pozwala na skup akcji własnych celem budowania wartości akcji Spółki dla akcjonariuszy" - podano w uchwale