Zarząd ING (INGBSK) zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 5,1  zł na akcję. Wysokość proponowanej dywidendy to równowartość 50% zysku netto banku za 2020 r.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 2%.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 4 grudnia 2021 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy ma być 10 grudnia 2021 roku.

Ostateczną decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmie NWZA, które zostanie zwołane po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły