Wstępny szacunkowy zysk netto STF (STALPROFI) w III kwartale 2021 r. wyniósł 24,58 mln zł wobec 2,75 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik został wypracowany przy przychodach na poziomie 265,11 mln zł i 29,29 mln zł EBITDA. To odpowiednio 31% i 962% więcej niż w III kwartale 2020 r.

"Dynamiczny wzrost wyników Spółki jest efektem dobrej koniunktury na rynku stali oraz utrzymujących się wysokich cen wyrobów hutniczych. Pomimo spadku cen, jaki miał miejsce w III kwartale br. (wg PUDS ceny podstawowych dla Spółki asortymentów: profili HEB 200 i kształtowników giętych na zimno, spadły w tym okresie odpowiednio o 2% i 25%), to na koniec III kwartału br. ceny wyrobów hutniczych w w/w grupach asortymentowych nadal były wyższe, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego odpowiednio o 84% i 96%" - czytamy w komunikacie

"Zdaniem Spółki, trudno przewidzieć, jak długo utrzymany zostanie obserwowany od grudnia 2020 r. roku wysoki poziom cen wyrobów hutniczych. Uzasadnieniem dla bieżących poziomów cen stali jest utrzymująca się na rynku stali równowaga pomiędzy podażą a popytem oraz wyższy, niż w ubiegłym roku poziom kosztów produkcji wyrobów hutniczych, w tym kosztów podstawowych surowców (rudy żelaza, węgla koksującego i złomu) oraz kosztów energii i emisji CO2. W związku z tym, europejskie huty wprowadzają dopłaty do cen sprzedaży wyrobów hutniczych, wyrównujące ponoszone przez nie zwiększone koszty energii. Trzeci kwartał 2021 r. przyniósł korektę cen, jednak korekta ta nie była gwałtowna. Ewentualny, głębszy spadek cen wyrobów hutniczych, mógłby odbić się negatywnie na wynikach podmiotów z branży stalowej w kolejnych okresach" - dodano