Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Synektik uzyskał patent dla kardioznacznika na terenie Polski

Udostępnij

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił firmie SNT (SYNEKTIK) patentu na kardioznacznik: związek chemiczny soli amoniowej znakowany radioizotopem przeznaczony do badań perfuzji mięśnia sercowego (ang. MPI) metodą PET-CT.

Patent dotyczy terytorium Polski i został udzielony na okres 20 lat od daty zgłoszenia, tzn. do 2038 roku.

Kardioznacznik to innowacyjny, charakteryzujący się globalnym potencjałem radiofarmaceutyk do diagnostyki choroby wieńcowej, będący obecnie na etapie badań klinicznych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+