Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki Dom Development po trzech kwartałach 2021 roku

Udostępnij

W III kwartale 2021 roku spółka Dom Development wypracowała 53,7 mln zł zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 57,6 mln zł przed rokiem.

Zysk operacyjny DOM (DOMDEV) w III kwartale wyniósł 68,7 mln zł przy 331,5 mln zł przychodów. To odpowiednio -7% i -8,7% w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Po trzech kwartałach 2021 roku przychody spółki wyniosły 1 476 mln zł (wobec 1 135 mln zł przed rokiem), a zysk netto wzrósł o 63% do poziomu 286 mln zł. To znacząca część prognozy wyników, zakładanych przez analityków na ten rok.

 

Komentarz zarządu:

W III kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. rozpoczęła działalność na rynku krakowskim, umacniając swoją pozycję lidera rynku mieszkaniowego w Polsce. W dniu 1 lipca 2021 roku Dom Development S.A. nabyła za cenę 35 379 tys. zł kontrolny pakiet 77% akcji Sento S.A., dewelopera z wieloletnim doświadczeniem w realizacji inwestycji o podwyższonym standardzie na terenie Krakowa. W kolejnych latach Zarząd Spółki zamierza rozwijać działalność na tym rynku, łącząc bogate zaplecze organizacyjne i finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. z lokalnym doświadczeniem Sento S.A.

W ocenie Zarządu, we wszystkich aglomeracjach, w których działa Grupa, sytuacja rynkowa była sprzyjająca. Popyt na mieszkania był wysoki we wszystkich segmentach rynku, a jego głównym wsparciem były utrzymujące się niskie stopy procentowe i rosnąca inflacja. Zachęcały one do lokowania oszczędności w nieruchomości, które w porównaniu do lokat bankowych o ujemnym realnym oprocentowaniu, były bardziej atrakcyjną formą inwestowania. Jednocześnie niski koszt oraz duża dostępność kredytów przełożyły się na wysoki popyt także wśród klientów wspierających się finansowaniem hipotecznym przy zakupie mieszkania. Wydłużony czas oczekiwania na decyzję kredytową spowodowany dużą ilością wniosków spływających do banków w połączeniu ze skłonnością do lokowania zgromadzonych oszczędności w nieruchomości, przyczyniły się jednak do zwiększenia udziału zakupów ze środków własnych nabywców do około 45% transakcji Grupy w III kwartale 2021 roku.

Rynkowa podaż mieszkań w III kwartale 2021 roku była pod silną presją z powodu niedoboru gruntów, pozwalających na szybkie rozpoczęcie realizacji inwestycji i wypracowanie satysfakcjonującej marży. Bardzo istotnym wyzwaniem, zwłaszcza w Warszawie, było także wydłużenie czasu uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych. Biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe, w ocenie Zarządu Grupa w III kwartale 2021 roku sprawnie realizowała projekty inwestycyjne oraz budowała potencjał wyników poprzez akwizycje nowych gruntów. Na przestrzeni trzech miesięcy zakończonych 30 września 2021 roku, Grupa rozpoczęła realizację sześciu projektów z 1 147 lokalami.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+