Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Maciej Gamrot, Medicalgorithmics: Wyniki ftrzeciego kwartału pokazują, że zmiana modelu biznesowego przynosi efekty

Udostępnij
  • Przychody w 3Q 2021 na poziomie 30,6 mln PLN +22% r/r
  • wyraźne ograniczenie straty na poziomie zysku operacyjnego do -5,9 mln PLN vs -10,5 mln PLN rok wcześniej oraz na poziomie netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej do -1,4 mln PLN vs -3,4 mln PLN w 3Q 2020
  • lepsza struktura świadczeń skutkująca wyższą średnią ceną wykonanego badania
  • satysfakcjonujący rozwój sprzedaży poza USA – wzrost przychodów z abonamentów w tym segmencie na poziomie 30%+ r/r; sprzedaż realizowana obecnie do 19 krajów (+6 w ciągu 2021 r.)
  • rozpoczęcie procesu pozyskania dodatkowego finansowania, którego celem jest intensyfikacja dalszego rozwoju Spółki i zabezpieczenie finasowania bieżącej działalności operacyjnej oraz kontynuacja przeglądu opcji strategicznych

- Wyniki finansowe trzeciego kwartału pokazują, że zmiana modelu biznesowego Medi-Lynx na in network przynosi efekty. Poprawia się retencja klientów: w 2021 YTD odejścia są niższe średnio o 16% vs 2020, a pozyskania wyższe o 20%. Jesteśmy po pierwszej integracji EMR z naszym partnerem Redox, zajęła ona 4 tygodnie co dobrze rokuje na przyszłość – możemy sprawnie wdrażać do usługi nowych, dużych klientów. Średnia stawka otrzymywana za badania ustabilizowała się, a w 2022 oczekujemy wzrostu wynikającego ze zmiany cennika Medicare jednego z naszych największych płatników i dalszej poprawy struktury świadczonych usług na rzecz wyżej marżowych, co widać już w wynikach 3Q 2021. Biorąc pod uwagę zmianę miksu realizowanych usług oraz trwające inicjatywy ograniczające koszty, aby uzyskać rentowność całej grupy musimy przekroczyć 6000 wniosków (dot. Raportowanych wysokomarżowych usług, MCT,  Event, Ext. Holter) o płatność w skali miesiąca, co wydaje się celem osiągalnym około połowy 2022 r. W tym kontekście kluczową kwestią jest pozyskanie środków finansowych, które zostaną wykorzystane do intensyfikacji działań sprzedażowych Medi-Lynx, między innymi poprzez podwojenie liczby sprzedawców na rynku amerykańskim oraz zapewnienie płynności operacyjnej niezbędnej do osiągnięcia pożądanego wolumenu świadczonych usług. Plan ten uzyskał aprobatę Akcjonariuszy i spółka jest w przededniu rozpoczęcia procesu SPO. Dodatkowo – perspektywy i plany dalszego rozwoju Grupy – w tym na rynkach poza USA – spotkały się z zainteresowaniem Pana Rafała Brzoski, jako potencjalnego inwestora, od którego spółka otrzymała wstępną, niewiążącą ofertę objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Równolegle i niezależnie od procesu pozyskania finansowania, podejmujemy także działania operacyjne, nacelowane na dalszą optymalizację struktury (miksu) badań realizowanych na rynku amerykańskim oraz zmierzające do dalszej optymalizacji kosztowej Grupy. W tym zakresie spodziewamy się oszczędności rzędu 20 mln PLN począwszy od roku 2022. Nieustająco kładziemy także duży nacisk na rozwój biznesu Medicalgorithmics na rynkach poza USA. Jesteśmy obecni z naszą technologią już w 19 krajach (6 dodaliśmy tylko w tym roku), notując 30% wzrost biznesu w tym segmencie YTD i wiele wskazuje na to, że takich dynamik należy oczekiwać w kolejnym roku. – mówi Maciej Gamrot, CFO, Członek Zarządu, CFO MDG (MEDICALG).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+