Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cloud Technologies z 5,6 mln zł EBITDA i 4,4 mln zł zysku netto w III kwartale 2021 roku

Udostępnij

CLD (CLOUD), notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w Big Data i monetyzacji cyfrowych danych, opublikowała kolejny kwartał charakteryzujący się wysokimi wzrostami. EBITDA Grupy w III kwartale wzrosła o 145% r/r, osiągając wynik 5,6 mln zł, a zysk netto wyniósł 4,4 mln zł, rosnąc o ponad 500% r/r. Przed spółką statystycznie najlepszy kwartał roku, a za dynamiczne wzrosty całego biznesu odpowiada kluczowy segment Data enrichment, obejmujący monetyzację danych i technologii do ich przetwarzania.

Strategicznym obszarem rozwoju Cloud Technologies jest segment Data enrichment, który w największym stopniu wpływa na dynamiczny wzrost całej Grupy. Segment obejmuje monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania, a jego działalność polega przede wszystkim na sprzedaży anonimowych danych o użytkownikach Internetu, które są następnie wykorzystywane do precyzyjnego targetowania reklamy internetowej. Głównymi odbiorcami danych są globalne platformy umożliwiające zakup powierzchni reklamowej w modelu programmatic, z których korzystają reklamodawcy z całego świata, a kluczowy rynek stanowi USA.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników finansowych jakie osiągamy w 2021 roku, a jeszcze bardziej cieszy nas efektywny oraz skalowalny model biznesowy, który jest fundamentem dynamicznych i systematycznych od wielu kwartałów wzrostów. Obecne wyniki to efekt zmian wprowadzonych w spółce na przestrzeni ostatnich trzech lat i skupieniu się na sprzedaży danych, z naciskiem na rozwój segmentu Data enrichment, który już kolejny raz z rzędu zanotował blisko 70% poziom marży EBITDA oraz osiągnął wzrost przychodów zarówno w ujęciu rok do roku jak i kwartał do kwartału. W III kwartale segment Data enrichment zanotował 6,5 mln zł przychodów (+65% r/r i +14% kw/kw), a narastająco od początku roku osiągnął 16,8 mln zł (+120% r/r), warto tu nadmienić, że III kwartał i miesiące wakacyjne są w branży reklamy cyfrowej statystycznie słabszym okresem. Przed nami za to najlepszy dla spółki czas, czyli IV kwartał, w którym spodziewamy się najwyższych w tym roku wyników – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Segment Data enrichment cechuje się najwyższą dynamiką wzrostu przychodów i najwyższym poziomem marży, która w III kwartale 2021 roku kolejny raz zbliżyła się do poziomu 70%. Na osiąganą wysoką marżowość wpływ ma przede wszystkim znaczny udział kosztów stałych, które przy rosnących wynikach sprzedażowych pozwalają wykorzystać efekt dźwigni operacyjnej i dynamicznie przekładać się na zysk segmentu oraz całej grupy Cloud Technologies.

Segment Data consulting obsługujący klientów agencyjnych oraz bezpośrednich zwiększył przychody r/r w III kwartale o 0,5 mln zł (+15%), osiągając 4,3 mln zł. Z kolei po trzech kwartałach łączna sprzedaż segmentu wzrosła o 3,3 mln zł (+33%) i wyniosła 13,3 mln zł. EBITDA segmentu wyniosła 0,3 mln zł, a narastająco od początku roku 1,2 mln zł, co przekłada się na wzrost odpowiednio o 0,3 mln i 1,6 mln. Zgodnie z typową dla rynku reklamy internetowej sezonowością wynik EBITDA segmentu Data consulting w III kw. był gorszy o 0,4 mln zł od wyniku II kw. Jednocześnie jest to potwierdzenie stabilizacji sytuacji na rynku reklamy online i powrót do sezonowości sprzed okresu pandemii.

Segment Data acquisition ponownie zanotował spadek przychodów, co jest bezpośrednim skutkiem inwestycji w dane o wyższej jakości, na czym z nawiązką korzysta przede wszystkim segment Data enrichment.

- Zamykamy kolejny bardzo dobry wynikowo kwartał, który w dodatku zwiększył nasz stan posiadanej gotówki do blisko 25 mln zł. Tak komfortowa sytuacja finansowa pozwala realizować obraną strategię, która zakłada wykorzystanie tych środków do inwestycji w rozwój technologii oraz do potencjalnych, kolejnych akwizycji, których celem jest rozbudowa globalnej sieci dystrybucji danych na czym skorzysta segment Data enrichment. EBITDA segmentów na poziomie 3,5 mln zł w III kwartale to najlepszy wynik od 2018 roku i potwierdzenie, że model biznesowy Grupy jest efektywny, a strategia mająca na celu szybki wzrost segmentu Data enrichment to właściwy kierunek rozwoju. Od początku roku Grupa osiągnęła 13,4 mln zł EBITDA oraz 7,5 mln zł zysku netto (wobec odpowiednio 2,3 mln zł oraz straty 1,0 mln zł w okresie porównywalnym). Nawet uwzględniając wpływ zdarzeń jednorazowych (tj. umorzenia części subwencji PFR w kwocie 0,9 mln zł w II kw. oraz 1,6 mln zł w III kw.) dynamika wzrostu naszych wyników jest bardzo wysoka – komentuje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy Cloud Technologies.

Według raportu Zenith, udział reklamy online w globalnym rynku reklamowym wyniesie w tym roku 58%, to o 10 p.p. więcej niż jeszcze w 2019 roku. Odpowiedź na duże zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw i agencji reklamowych na wysokiej jakości anonimowe cyfrowe dane o internautach to główna działalność Cloud Technologies. Dodatkowo, spółka koncentruje się przede wszystkim na rynku USA, który w 2021 roku będzie odpowiadał za 46% całego wzrostu globalnych wydatków reklamowych.

Cloud Technologies obchodzi w tym roku 10-lecie swojej działalności. Z firmy o początkowo lokalnym zasięgu, zmieniła się w globalny podmiot tworzący grupę kapitałową złożoną z czterech spółek: OnAudience.com, OnProspects.com, Audience Network i Online Advertising Network. W chwili obecnej Cloud Technologies pozyskuje dane z ponad 200 rynków na całym świecie i przetwarza ponad 100 mld anonimowych profili internautów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+