Spółka zależna APE (APSENERGY) - ENAP otrzymała zamówienie od PXM (POLIMEXMS) o wartości ponad 15 mln zł, na kompleksowe wykonanie systemów instalacji AKPiA w projekcie pt. "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe" na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych w Puławach.

Zakres kontraktu obejmuje m.in. prefabrykację, montaż instalacji, wykonanie badań pomiarów, prób oraz udział w jej rozruchu, a także opracowanie dokumentacji jakościowej i podwykonawczej.

Szacowane wynagrodzenie ENAP na podstawie wynegocjowanych cen jednostkowych oraz przewidywanych wolumenów dostaw, wyniesie ponad 15 mln zł, przy czym ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ww. ceny jednostkowe i rzeczywiście zrealizowane ilości prac.

Zakończenie realizacji prac i dostaw planowane jest na październik 2022 r.

ENAP S.A. specjalizuje się w kompleksowych usługach w zakresie dostaw, montażu i uruchomień Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA). Firma zajmuje się  prefabrykacją Szaf Zabezpieczeń i Automatyki (AC i DC) dla stacji WN, szaf DCS, Rozdzielnic Potrzeb Własnych i Szaf Rozdziału Energii. Proekologicznym kierunkiem działalności ENAP są Odnawialne Źródła Energii ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej oraz słonecznej. Firma dostarcza zarówno kompletne instalacje w systemie „pod klucz”, systemy hybrydowe, jak i poszczególne komponenty do samodzielnego uruchomienia przez inwestorów. Jedynym akcjonariuszem ENAP jest APS Energia.