Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grupa Develia osiągnęła 84,8 mln zł zysku netto w trzech kwartałach 2021 r.

Udostępnij
  • W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 596,3 mln zł, czyli 87,3% więcej niż rok wcześniej.
  • Zysk netto grupy wyniósł 84,8 mln zł wobec 23 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 268%.
  • W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2021 r. DVL (DEVELIA) sprzedała 1500 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 781 w analogicznym okresie 2020 r.  W ciągu trzech kwartałów deweloper przekazał 1279 lokali wobec 746 rok wcześniej.
  • Na koniec września 2021 r. Develia posiadała 536,8 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.

- W minionym kwartale poczyniliśmy kolejne kroki, które przybliżają nas do realizacji strategii opublikowanej na początku roku oraz osiągnięcia celów na 2021 rok. Jednym z najbardziej istotnych jest podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w Sky Tower. Środki ze sprzedaży biurowca przeznaczymy m.in. na dalszy rozwój działalności w segmentach mieszkaniowym oraz PRS – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W obliczu rosnącej inflacji, popyt na mieszkania nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Nieruchomości pozostają atrakcyjną lokatą kapitału, a dotychczasowe podwyżki stóp procentowych będą miały niewielki wpływ na sytuację na rynku mieszkaniowym – dodaje Andrzej Oślizlo.

Działalność deweloperska

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. Develia sprzedała 1500 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 781 lokali w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 92%. W okresie styczeń – wrzesień 2021 r. deweloper przekazał 1279 lokali wobec 746 rok wcześniej, czyli o 71% więcej.

W samym III kwartale deweloper sprzedał 438 lokali. Najwięcej mieszkań znalazło nabywców w Krakowie (144) i w Gdańsku (135). Było to konsekwencją rozszerzenia oferty w tych miastach. W okresie lipiec-wrzesień 2021 r. Develia przekazała 521 lokali, czyli 97% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłym roku. Wzrost ten jest pochodną wysokiej liczby przekazań we Wrocławiu (inwestycje Nowa Racławicka i Kamienna 145).

Od początku III kwartału Develia wprowadziła do sprzedaży 419 lokali. Do oferty trafiły mieszkania w projektach Reja 55 i Kaskady Różanki we Wrocławiu, Marinus w Gdańsku oraz w I etapie inwestycji Aleje Praskie w Warszawie. Jeszcze w listopadzie Develia wprowadzi do oferty kolejne projekty w Warszawie i w Gdańsku.

W październiku br. Develia rozpoczęła współpracę z Grupo Lar Holding Polonia na podstawie umowy o współpracy joint venture. Wcześniej spółka otrzymała bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji i zakończyła badania due diligence, zamykając tym samym transakcję polegającą na przystąpieniu do trzech spółek inwestycyjnych, które będą realizowały budowy osiedli mieszkaniowych na Ursynowie, Saskiej Kępie i Białołęce w Warszawie. Pierwszy projekt będzie wprowadzony do sprzedaży na przełomie I i II kwartału 2022 r.

Działalność komercyjna

Zgodnie z założeniami przedstawionej na początku 2021 r. strategii deweloper redukuje swoje zaangażowanie w segmencie komercyjnym. We wrześniu grupa Develia podpisała z Olimp Investment, spółką należącą do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group, przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów (79,55%) w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Cenę sprzedaży ustalono na 84,4 mln EUR. Zostanie ona pomniejszona o wartość nierozliczonych na dzień zawarcia finalnej transakcji zachęty dla najemców z tytułu umów najmu. Transakcja ma być sfinalizowana do końca 2021 r. Podpisanie ostatecznej umowy jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę kredytu związanego z projektem w wysokości blisko 195,5 mln zł oraz na dalszy dynamiczny rozwój działalności w segmencie mieszkaniowym.

Poziom komercjalizacji Arkad Wrocławskich wynosi 94%. Budynek Sky Tower jest wynajęty w 87%, a Wola Retro w 76%.

Wyniki finansowe

Przychody grupy za trzy kwartały 2020 r. wyniosły 596,3 mln zł wobec 318,5 mln zł rok wcześniej. Develia wypracowała 84,8 mln zł zysku netto wobec 23 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniósł 131,3 mln zł przy przychodach 532,3 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 32,1 mln zł przy przychodach 64 mln zł.

- Wraz z postępem sprzedaży mieszkań systematycznie uzupełniamy bank ziemi, w ostatnich tygodniach sfinalizowaliśmy nabycie działki w Gdańsku pozwalającej na budowę około 184 lokali. Zabezpieczyliśmy też środki na realizację kolejnych projektów emitując obligacje o wartości 100 mln zł - mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Po zakończeniu III kwartału, na początku października, Develia wyemitowała obligacje o wartości 100 mln zł. Obligacje zostały uplasowane w ramach programu emisji do 400 mln zł.

Na koniec września 2021 r. Develia posiadała 536,8 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych. Na koniec III kwartału 2021 r. zobowiązania finansowe wyniosły 892,5 mln zł w porównaniu z 838,7 mln zł na koniec 2020 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+