Do akcjonariuszy ECH (ECHO) trafi łącznie 90,79 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 0,22 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Echo, akcjonariusze spółki otrzymają dywidendę o stopie ok. 5%.

Zaliczka zostanie wypłacona 28 grudnia 2021 r., a uprawnieni do jej otrzymania będą akcjonariusze posiadający akcje spółki 21 grudnia 2021 r.

"Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej w terminie do Daty Wypłaty Zaliczki Dywidendowej" - dodano w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły