Przychody HUGE (HUUUGE-S144) w III kwartale 2021 r. wyniosły 92 mln USD wobec 78,54 mln USD odnotowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł w zakończonym kwartale do 11,28 mln zł z 6,78 mln zł w III kwartale 2020 r. Między lipcem a wrześniem spółka odnotowała wynik netto na poziomie 7,38 mln USD w porównaniu do -2,2 mln USD osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Huuuge do akcjonariuszy:

Drodzy Akcjonariusze,

Mam przyjemność przedstawić nasz raport za okres dziewięciu miesięcy 2021 r. W trzecim kwartale, mimo spowolnienia na rynku, osiągnęliśmy dwucyfrowy wzrost, 17% r/r. Było to efektem zwiększenia przychodów zarówno naszych flagowych gier jak i nowych tytułów. Do tego przyczyniły się w dużej mierze świetne wyniki Traffic Puzzle. Przychody z tej gry w trzecim kwartale wzrosły prawie sześciokrotnie i wyniosły 8,7 mln USD. Rośnie też nasza baza użytkowników i z dumą ogłaszamy, że w październiku 2021 r. liczba DAU przekroczyła 220 tysięcy graczy. Przychody z naszych flagowych gier w trzecim kwartale wzrosły o 9,5% r/r, przewyższając dynamikę wzrostu rynku gier w segmencie social casino, co zawdzięczamy głównie wyższej monetyzacji.

Cały rynek gier typu social casino jest ponadczasową kategorią, która z roku na rok przynosi coraz większą wartość. Dane rynkowe pokazują, że tworzenie wartości odbywa się bardziej poprzez dostarczanie rozrywki i angażowanie obecnej bazy graczy, niż poprzez pozyskiwanie zupełnie nowych graczy. Dlatego naszym strategicznym celem w najbliższym czasie jest poprawa pierwszych wrażeń z rozgrywki dla nowych graczy, jak i wydatków na ich pozyskiwanie dla tych flagowych tytułów. Poprawi to rentowność naszych flagowych gier, a wygenerowane środki pieniężne ułatwią nam inwestowanie w nowe tytuły.

Jestem przekonany, że tryb multiplayer i społecznościowy charakter naszych gier prowadzą do bardziej angażującego i satysfakcjonującego doświadczenia. Cały czas poszukujemy nowych możliwości rozwoju naszego biznesu i pozyskiwania nowych graczy. Jesteśmy podekscytowani nowymi możliwościami oferowanymi przez technologię blockchain i kierunkiem w jakim zmierza branża gier. Wkrótce powiemy więcej na ten temat.

Dobre wyniki operacyjne i wzrost przychodów przekładają się na wzrost skorygowanego wyniku EBITDA o 106% r/r, do 17,7 mln USD oraz skorygowanego zysku netto o 45% r/r, do 11.4 mln USD. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia rekordowych przychodów i skorygowanej EBITDA za cały rok 2021.

Rok 2021 był nadzwyczajnym rokiem w historii Huuuge. W lutym wkroczyliśmy na nową ścieżkę jako spółka publiczna, a w kwietniu zrealizowaliśmy najważniejszą do tej pory transakcję przejęcia – nabyliśmy Traffic Puzzle, co wzmocniło i nadal wzmacnia możliwości zakupowe z naszej strategii „buduj i kupuj”. Te bezprecedensowe zdarzenia mogły zajść dzięki naszej wizji i wysiłkom, jakie podjęliśmy na długo przed 2021 r.

Analizując ścieżkę, którą podążaliśmy przez ostatnie dziewięć miesięcy, patrzymy również w przyszłość. Zrozumieliśmy, że nadszedł czas na to, by kolejne pokolenie liderów Huuuge podjęło się dodatkowych zadań i wniosło do zespołu kierowniczego swoje doświadczenie zawodowe i jedyne w swoim rodzaju spojrzenie na nasz biznes. W październiku ogłosiliśmy skład tego zespołu.

Uważamy, że długoterminowe perspektywy rynku gier mobilnych nadal są bardzo dobre. Przewiduje się, że przychody z gier mobilnych przewyższą przychody z konsol i PC w ciągu następnych kilku lat, i będą odpowiadać za ponad połowę światowego rynku gier już pod koniec 2021 r.

Huuuge będzie kontynuować to, co robi najlepiej: dostarczać milionom ludzi wspólną zabawę, realizując swoją wizję umożliwienia interakcji użytkownikom gier mobilnych na świecie. Naszym celem jest pozostanie w czołówce najszybciej rosnących firm - deweloperów i wydawców bezpłatnych gier mobilnych. W ten sposób chcemy zapewniać naszym graczom rozrywkę a jednocześnie budować wartość dla naszych akcjonariuszy.

Z poważaniem

Anton Gauffin

Prezes i Dyrektor Generalny Huuuge, Inc.