Simple Day S.A. poinformowała o zmianie terminów trwającej oferty publicznej, w ramach której oferowanych jest do 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, przedłużony został czas na składanie deklaracji w procesie budowy księgi popytu. Zapisy na akcje będę przyjmowane od 9 do 16 grudnia br. Maksymalna cena akcji została ustalona na 16 zł za każdą akcję, Cena emisyjna zostanie ogłoszona 8 grudnia. Przydział akcji planowany jest na 17 grudnia. Środki pozyskane z IPO zostaną przeznaczone na zwiększenie rozpoznawalności marki Twój Cel To, rozbudowę portfolio produktów Simple Day oraz ekspansję na rynki zagraniczne w krajach UE. Oferta publiczna poprzedza planowany na I połowie 2022 roku debiut Simple Day S.A. na rynku NewConnect. Zgodnie z prognozami zawartymi w Memorandum, Spółka planuje osiągnięcie blisko 7 mln zł zysku netto w 2021 r.

- Od dwóch tygodni trwa oferta publiczna akcji Simple Day, prowadzona przez Dom Maklerski INC. Podczas trwającego  procesu budowy Księgi Popytu obserwujemy duże zainteresowanie akcjami naszej spółki . W tym czasie odbywamy wiele interesujących spotkań i zdobywamy wartościowy feedback ze strony inwestorów. Zapisy na akcje Simple Day pierwotnie miały ruszyć już 2 grudnia, jednak z uwagi na intensywny okres na rynku – spowodowany m.in. okresem wynikowym, innymi równocześnie trwającymi IPO i prośbami jakie otrzymaliśmy od inwestorów – zdecydowaliśmy się wydłużyć roadshow, by tym samym dać więcej czasu na analizę i umożliwić kontakt z nami wszystkim zainteresowanym. Tym samym, zapisy ruszą 9 grudnia i potrwają do 16 grudnia – mówi Michał Karewicz, prezes zarządu Simple Day S.A. – IPO poprzedza plany Simple Day związane z wejściem na rynek NewConnect. Debiut planujemy w I połowie 2022, a pierwsze czynności z tym związane powinniśmy rozpocząć już w niedługim czasie po zakończeniu oferty publicznej – dodaje prezes.

W ramach IPO inwestorzy mają możliwość objęcia od 312.500 do 625.000 akcji serii B Simple Day S.A., co stanowiłoby 9,43% udziału we wszystkich akcjach Spółki po ofercie. Maksymalna cena emisyjna za jedną akcję została ustalona na 16 zł, co implikuje wycenę pre-money Simple Day S.A. na 96 mln zł. Szczegółowe informacje o Spółce, jak i zasady składania zapisów, można znaleźć na stronie internetowej www.dminc.pl oraz https://simpleday.pl/Pozyskanie założonych 10 mln zł pozwoli nam na realizację celów przedstawionych w Memorandum Informacyjnym. Środki przeznaczymy przede wszystkim na zwiększenie rozpoznawalności marki Twój Cel To, rozbudowę linii produktowej Simple Day oraz realizację założeń związanych z ekspansją naszych produktów na rynki europejskie – mówi prezes zarządu Simple Day.

Simple Day to właściciel marki Twój Cel To oferującej szeroki wachlarz suplementów diety. Misją marki jest wyjście naprzeciw potrzebom osób, które troszczą się o zdrowie i dobre samopoczucie. – Posiadamy bardzo przemyślaną ofertę produktową, która spełnia potrzeby naszych klientów oraz charakteryzuje się wysoką jakością oferowanych produktów. Koncepcje produktów powstają w naszym autorskim dziale badawczo - rozwojowym – mówi Michał Karewicz. Simple Day rozwija również swoją drugą markę – 4TheBest, która skierowana jest do graczy. W jej ramach oferowane są suplementy przeznaczone zarówno dla amatorów jak i zawodowych przedstawicieli e-sportu. Produkty Focus i Recovery, wchodzące w skład marki 4TheBest, są już w sprzedaży. Oferowane są m.in. na jednej z największych platform gamingowych G2A.

Simple Day S.A. jest spółką wypłacającą dywidendę akcjonariuszom. W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wypłaciła akcjonariuszom 100% wypracowanego zysku netto. Od stycznia do września 2021 firma odnotowała wzrost wyników finansowych. Przychody netto osiągnęły 14 mln zł, zysk netto wyniósł 5 mln zł.  Jednocześnie Spółka prognozuje osiągnięcie ok. 18 mln zł przychodów ze sprzedaży w całym 2021 r., jak również ok. 24 mln zł w 2022 r. Zysk netto Simple Day S.A. prognozuje na poziomie odpowiednio 6,9 mln zł oraz 8,6 mln zł w 2021 r. i 2022 r.

Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej akcji Simple Day S.A.:

Harmonogram Oferty Publicznej

Nowe terminy

Publikacja Memorandum Informacyjnego

15 listopada 2021 r.

Przyjmowanie deklaracji Inwestorów w ramach procesu budowania księgi popytu na Akcje (book-building)

16 listopada 2021 r. – 7 grudnia 2021 r.

Ustalenie Ceny Akcji

8 grudnia 2021 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów

9 grudnia 2021 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje

16 grudnia 2021 r.

Przekazanie informacji o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej, liczbie Akcji oferowanych w podziale na poszczególne transze

17 grudnia 2021 r.

Dzień przydziału Akcji

17 grudnia 2021 r.