Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grupa Synektik rozszerza umowę z Intuitive i przejmuje rynek robotów da Vinci w Czechach oraz na Słowacji

Udostępnij

Notowana na GPW Grupa biotechnologiczno-medyczna od 2022 r. będzie wyłącznym dystrybutorem systemów robotycznych da Vinci w Czechach i na Słowacji. Dystrybucją robotów, ich serwisem oraz sprzedażą zużywalnych instrumentów zajmować się będzie spółka Synektik Czech Republic s.r.o., która przejmie od koncernu Intuitive m.in. obecne umowy serwisowe oraz kontrakty na dostawę instrumentów z czeskimi i słowackimi ośrodkami medycznymi użytkującymi innowacyjne systemy robotyczne. Zarząd Grupy SNT (SYNEKTIK) ocenia, że z tytułu rozszerzenia umowy dystrybucyjnej tylko w 2022 roku kalendarzowym przychody Grupy z tytułu komercjalizacji systemów da Vinci mogą się podwoić.

Zgodnie z zawartym porozumieniem umowa dystrybucyjna między Intuitive a Grupą Synektik, obowiązująca do kwietnia 2026 r. na terytorium Polski, zostanie rozszerzona o Czechy i Słowację. Spółka zależna przejmie czeski zespół Intuitive, obecnie odpowiedzialny za obsługę czeskich i słowackich klientów koncernu. Za przejęcie czeskiego i słowackiego biznesu koncernu Intuitive Synektik zapłaci 1,5 mln USD, płatne w ratach w 2022 i 2023 r., a Intuitive będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30% EBIT z przejmowanego biznesu za lata 2024 i 2025 (nie więcej niż 2 mln USD rocznie).

- Rozszerzenie współpracy z koncernem Intuitive ma strategiczne znaczenie dla Grupy Synektik. Dzięki niemu stajemy się jednym z trzech największych dystrybutorów systemów da Vinci w Europie i mamy potencjał, by zostać wieloletnim partnerem amerykańskiego koncernu. Zwiększenie zakresu umowy dystrybucyjnej o rynki Czech i Słowacji stanowi najlepsze potwierdzenie skuteczności biznesowej Grupy w rozwoju rynku robotyki chirurgicznej oraz wysokiej oceny naszych osiągnięć przez koncern Intuitive. Jesteśmy przekonani, że poszerzając zespół o grupę specjalistów odpowiadających za rynki naszych południowych sąsiadów, wspólnie wykorzystamy nasze kompetencje, a wymiana doświadczeń
i pomysłów na rozwój robotyki chirurgicznej przełoży się korzystnie na biznes rozwijany we wszystkich trzech państwach. Z perspektywy Grupy Synektik porozumienie z Intuitive stwarza potencjał dla dynamicznego wzrostu wyników finansowych oraz wartości firmy dla Akcjonariuszy. Oceniamy, że w ciągu 12 miesięcy od wejścia umowy w życie przychody Grupy z tytułu komercjalizacji systemów da Vinci mogą podwoić się w porównaniu z średnim poziomem przychodów z tej części biznesu, wypracowanych w latach obrotowych 2020 i 2019. Ekspansja zagraniczna jest jednym ze strategicznych celów Grupy, a rynki Czech i Słowacji są dla nas naturalnym i bardzo atrakcyjnym kierunkiem dalszego rozwoju. Do tej pory byliśmy obecni za południową granicą Polski jako dostawca zaawansowanych radiofarmaceutyków. Jesteśmy zainteresowani dalszym zwiększaniem obecności Grupy Synektik w innych krajach. Wierzymy, że sukces na polu robotyki chirurgicznej będzie istotnym etapem ekspansji Grupy Synektik w Czechach i na Słowacji jako dostawcy innowacyjnych produktów medycznych –
komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes zarządu Synektik SA.

Do tej pory w Czechach i na Słowacji zainstalowano łącznie 16 systemów da Vinci. W obu krajach rocznie wykonuje się w sumie ok. 2,5 razy więcej zabiegów w asyście tych robotów niż obecnie w Polsce przy podobnej liczbie instalacji systemów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+