Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Debiut Render Cube na NewConnect

Udostępnij

Render Cube S.A., studio odpowiedzialne za bestsellerową produkcję Medieval Dynasty, zadebiutował dziś na rynku NewConnect. Cena akcji na zamknięciu sesji wyniosła 119,90 zł, poniżej ceny odniesienia wynoszącej 150,00 zł i równej cenie po jakiej obejmowali akcje inwestorzy w dwóch tegorocznych ofertach publicznych spółki. Do akcjonariatu Render Cube dołączył dziś jeden z największych funduszy emerytalnych w Polsce, nabywając 30 tys. akcji po cenie 150,00 zł każda.

Render Cube to 32. debiut na rynku NewConnect w 2021 r. i 19. przedstawiciel branży gamedev, który dołączył do spółek notowanych na małej giełdzie w tym roku. W procesie pozyskania finansowania i upublicznienia, spółkę wspierała Grupa INC.

- Zaraportowana dziś przez znaczących akcjonariuszy sprzedaż w ramach transakcji pakietowych po cenie 150,00 zł za akcję to konsekwencja zainteresowania spółką przez inwestora instytucjonalnego pulą 30 tys. niesprzedanych dotąd sztuk akcji serii A, które były przeznaczone do sprzedaży w pierwszej ofercie publicznej spółki. W efekcie 30 tys. akcji trafiło do jednego z największych funduszy emerytalnych w Polsce i wyczerpało całą pozostałą pulę akcji serii A, którą akcjonariusze planowali zbyć podczas czerwcowej oferty publicznej. Główni akcjonariusze spółki, w tym podmiot dominujący Iridium Media Group, potwierdzają swój długoletni plan zaangażowania w studio Render Cube. Jesteśmy objęci umowami lock-up na okres 12 miesięcy na wszystkie pozostałe, posiadane przez nas akcje serii A

– dodaje Damian Szymański.

Medieval Dynasty to gra, która po 12-miesięcznej obecności w formule early access, 23 września br. osiągnęła status pełnej wersji, dostępnej w czterech zróżnicowanych pod względem dodatkowej zawartości edycjach. Zebrana przez tytuł ilość komentarzy na platformie Steam wynosi około 23 tys. i utrzymuje wysoki, 90% poziom ocen pozytywnych. Produkcja sprzedała się dotąd w liczbie 865 tys. egzemplarzy, a wishlista, czyli liczba graczy oczekujących na zakup, przekracza 1,1 mln zapisów.

- Jesteśmy zadowoleni, że zgodnie z obietnicą udało nam się zadebiutować na rynku NewConnect w 2021 roku. Obecność na giełdzie to istotny element rozwoju spółki Render Cube, a także jest zwieńczeniem wielu kwartałów wytężonej pracy studia oraz zespołu doradców, którzy pomagali urzeczywistnić nam cel w postaci dołączenia do grona podmiotów notowanych na giełdzie. Wierzę, że uda nam się utrzymać wysokie zainteresowanie inwestorów spółką i damy się im poznać od strony transparentnej, stabilnej i mającej mocne fundamenty w postaci m.in. IP Medieval Dynasty firmy. W przyszłym roku liczymy na kolejne sukcesy i chcemy aby mogli w nich partycypować również nasi akcjonariusze – komentuje Damian Szymański, prezes zarządu Render Cube.

Render Cube oraz akcjonariusze spółki na przełomie czerwca i lipca przeprowadzili ofertę publiczną akcji skierowaną do inwestorów, którzy obejmowali lub nabywali akcje o łącznej wartości nie niższej niż 100 tys. EUR.  W dniu 19 lipca br. rozpoczęła się druga oferta publiczna przeprowadzana przez spółkę, skierowana głównie do inwestorów detalicznych i prezentowana na platformie CrowdConnect.pl. Cena akcji w obu ofertach została ustalona na takim samym poziomie i wyniosła 150,00 zł. Łącznie z emisji nowych akcji spółka pozyskała 9,7 mln zł, a całkowita wartość obu ofert publicznych wyniosła 16,8 mln zł. Środki z emisji nowych akcji zostaną przeznaczone na rozbudowę studia animacji i muzyki, zatrudnienie dodatkowych programistów z doświadczeniem w pracach nad grami wieloosobowymi oraz na powiększenie zespołu, który będzie rozwijał grę Medieval Dynasty. W obu ofertach publicznych akcji RND (RENDER), firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji był Dom Maklerski INC S.A.

W zeszłym roku Render Cube osiągnął 7,5 mln zł przychodu, a zysk netto wyniósł blisko 6 mln zł. W ciągu trzech kwartałów 2021 r. spółka zanotowała 8,4 mln zł przychodów i 6,1 mln zł zysku netto. Wyniki za III kwartał uwzględniały już pierwsze płatności związane z obecnością tytułu Medieval Dynasty w usłudze Microsoft Xbox Game Pass For PC. Sprzedaż premierowej wersji Medieval Dynasty będzie ujęta w wynikach IV kwartału.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+