Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zawarcie umowy przez Sunex SA o dofinansowanie z NCBiR

Udostępnij

Zarząd Sunex SA podpisał z NCBiR umowę o dofinasowanie projektu pn. "Opracowanie Autonomicznego Systemu Grzewczego opartego na OZE wytwarzanego w ramach autorskiej technologii produkcji o wysokim poziomie automatyzacji". Celem projektu jest realizacja badań przemysłowych oraz prac rozwojowych zmierzających do umożliwienia wprowadzenia na rynek autonomicznego systemu grzewczego ("ASG") opartego na OZE.

Dzięki innowacyjnemu podejściu do technologii wytwarzania podzespołów ASG rezultatem projektu będzie też innowacyjna linia technologiczna, przewyższająca standardowo stosowane w zakresie wysokiego poziomu automatyzacji i redukcji pracochłonności oraz wzrostu wydajności produkcji podzespołów ASG. Projekt SNX (SUNEX) podzielony jest na etapy dot. opracowania koncepcji podsystemów ASG oraz opracowanie i weryfikację prototypów, integrację i walidację linii pilotażowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 16,3 mln zł, a kwota dofinansowania 8,2 mln zł.

Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2021 r. i kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+