Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Columbus Energy pozyskał finansowanie inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne o mocy 32,7 MW

Udostępnij

CLC (COLUMBUS) konsekwentnie rozwija biznes w obszarze elektrowni fotowoltaicznych. Spółka pozyskała finansowanie z mBanku w kwocie 105,7 mln zł, które zostanie przeznaczone na zrefinansowanie inwestycji w portfel 38 elektrowni fotowoltaicznych o mocy 32,7 MW.

Dywersyfikując strumienie przychodów, konsekwentnie rozwijamy biznes w poszczególnych segmentach, m.in. powiększając nasz portfel farm fotowoltaicznych. Pozyskane finansowanie umożliwi nam zwiększenie dynamiki rozwoju naszych projektów. Środki pozyskane z mBanku w ramach kredytu inwestycyjnego przeznaczymy na refinansowanie wybudowanych farm, dzięki czemu będziemy mogli realizować kolejne inwestycje – mówi Janusz Sterna, wiceprezes Columbus Energy.

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmy Columbus Energy w tym roku przekroczyły już koszty operacyjne, a ich udział w przychodach ogółem rośnie miesiąc do miesiąca. Dynamicznie rośnie segment fotowoltaiki B2B – w listopadzie br. był to dla Spółki segment o największej dynamice wzrostu -  o 128 proc. m/m.

Columbus Energy spodziewa się, że w kolejnych miesiącach uwydatni się rosnąca sprzedaż dodatkowych produktów poza fotowoltaiką. Spółka stawia również na stacje ładowania do pojazdów elektrycznych oraz nowe technologie, takie jak perowskity - Columbus Energy posiada 20% akcji w Saule Technologies S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+