Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Selena FM skupiła 1 mln własnych akcji

Udostępnij

Zarząd Selena FM poinformował, że w 29 grudnia 2021 nastąpiło zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia 1.000.000 (jeden milion) akcji własnych, nabytych po 24 zł za sztukę w związku z ogłoszonym w dniu 15.12.2021 roku zaproszeniem do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji. Nabyte akcje własne stanowią około 4,38% kapitału zakładowego spółki oraz około 3,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W okresie przyjmowania ofert zbycia akcji przez Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, czyli w okresie od 16 do 23.12.2021 r. przyjęte zostało 19 ofert zbycia obejmujące łącznie 1.005.824 akcje SEL (SELENAFM).

Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji złożonych ofert zbycia, zgodnie z opisem oferty skupu akcji własnych wskazanych w raporcie bieżącym nr 34/2021 z dnia 15.12.2021 .

Przeniesienie własności akcji pomiędzy akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Przed zakończeniem drugiej transzy skupu akcji własnych Selena FM posiadała 194 834 akcje własne. Łącznie zatem spółka posiada 1.194.834 akcje własne o wartości nominalnej 0,05 zł każda, które stanowią około 5,23% kapitału zakładowego spółki oraz około 4,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+