Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Photon Energy zwiększa inwestycje w spółkę Lerta

Udostępnij

Photon Energy wiodącym inwestorem w rundzie inwestycyjnej serii A w spółce Lerta

  • Przeprowadzona runda finansowania jest elementem zacieśniającego się strategicznego partnerstwa pomiędzy spółkami i przyniosła firmie Lerta 12,75 mln zł z czego Photon Energy Group zainwestuje 8,75 mln zł i zwiększy swój udział w kapitale zakładowym spółki do 24%.
  • Nowo pozyskany kapitał umożliwi Lerta S.A. rozwinąć prowadzoną działalność w modelu wirtualnej elektrowni (Virtual Power Plant/VPP) oraz w zakresie handlu energią elektryczną po uzyskaniu koncesji w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii i Czechach. Niedawno oddana do użytku elektrownia fotowoltaiczna Photon Energy Group na Węgrzech już sprzedaje energię elektryczną na rynek za pośrednictwem firmy Lerta.
  • Obie firmy rozwijają zintegrowaną ofertę PEN (PHOTON) w zakresie instalacji fotowoltaicznych dla klientów korporacyjnych w modelu Behind-the-Metter (on-site), z ofertą Lerta w zakresie handlu energią elektryczną i usług VPP w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

„W ostatnim roku roku wzmocniły się strategiczne przesłanki dla naszej inwestycji i współpracy z firmą Lerta. Zmienne i rosnące ceny energii w połączeniu z niezaspokojonym popytem na zieloną energię rewolucjonizują sposób, w jaki konsumenci energii zaopatrują się w energię. Nasze połączone możliwości finansowe, techniczne i ludzkie sprawiają, że Photon Energy Group i Lerta znajdują się w wyjątkowej pozycji, aby wspierać zarówno firmy z segmentu MŚP, jak również dużych odbiorców energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w tej niezwykle dynamicznej sytuacji"

- powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Lerta pozyskała łącznie 12,75 mln zł, a nowy kapitał zostanie przeznaczony przede wszystkim na rozwój usługi wirtualnej elektrowni (VPP) w Polsce oraz działalności na nowych rynkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w scisłej współpracy z Photon Energy Group. Inwestycja Photon Energy Group idzie w parze z zacieśnieniem współpracy z Lertą w zakresie handlu energią elektryczną wytwarzaną w elektrowniach fotowoltaicznych należących do Spółki, a także z rozwojem zintegrowanej oferty dla dynamicznie rosnącego segmentu rozwiązań Behind-the-Meter dla klientów biznesowych, łączącego wytwarzanie i autokonsumpcję energii z handlem energią elektryczną i usługami VPP, aż po wspólne poszukiwanie nowych modeli biznesowych na dynamicznie rozwijającym się rynku energii.

Od momentu pierwszej inwestycji Photon Energy Group w grudniu 2020 roku, Lerta uzyskała koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii i Czechach oraz rozszerzyła swoją obecność na polskim rynku mocy (usługi Demand Side Response), na którym zarządza  aktywami o mocy ponad 50 MW . Od 9 grudnia 2021 roku, Lerta świadczy również usługi obrotu energią elektryczną i bilansowania dla pierwszej europejskiej elektrowni fotowoltaicznej Photon Energy Group działającej na ryzyku rynkowym o mocy zainstalowanej 1,35 MWp w Tolna na Węgrzech.

„Cieszymy się, że możemy zacieśnić współpracę z Photon Energy Group poprzez najnowsze finansowanie kapitałowe serii A. Transakcja ta ma miejsce w momencie gwałtownie rosnących cen energii i zwiększającego się ryzyka braku równowagi na rynkach europejskich - powiedział Borys Tomala, założyciel i prezes zarządu Lerta. Aby utrzymać niezawodność sieci i swoją ekonomiczną rentowność, konsumenci muszą stać się aktywnymi uczestnikami rynku - produkować własną zieloną energię i zapewniać operatorowi sieci przesyłowej możliwość elastycznej reakcji w czasie rzeczywistym (np. poprzez redukcję zapotrzebowania). Wspólnie z Photon Energy Group pomożemy im zarabiać i oszczędzać więcej dzięki przyłączeniu się do naszej Wirtualnej Elektrowni.”

Lerta to polski startup energetyczny rozwijający Wirtualną Elektrownię, czyli agregat rozproszonych źródeł wytwórczych i sterowalnych obciążeń zarządzanych przez Lertę na różnych rynkach energii jednocześnie. Lerta buduje swoją przewagę konkurencyjną m.in. w oparciu o autorską technologię obejmującą platformę programistyczną z zaawansowanymi metodami prognozowania, bilansowania i optymalizacji oraz algotrading. Spółka świadczy swoje usługi dla przemysłowych odbiorców energii, a po uzyskaniu niezbędnych koncesji także dla niezależnych producentów energii jako trader energii. Obecnie wirtualna elektrownia (VPP) Lerty obejmuje prawie 100 obiektów o łącznej mocy 60 MW. Lerta dąży do dynamicznego rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej łącząc swoją ofertę z rozwiązaniami Photon Energy Group. Aby realizować strategiczne cele obu firm, Lerta otworzyła niedawno nowe biura w Budapeszcie, Bukareszcie i Pradze.

'W związku z dynamicznym rozwojem naszego biznesu i przychodów będziemy poszukiwać możliwości finansowania na rynkach kapitałowych' - powiedział Borys Tomala. W 2022 roku planujemy pozyskać dalsze finansowanie i stać się spółką publiczną, debiutując na jednej z europejskich giełd. Wspólnie z naszymi akcjonariuszami rozważamy obcenie kilka opcji” - podkreśla Borys Tomala.

Photon Energy Group już wcześniej pośrednio zainwestował w Lerta poprzez fundusz ValueTech Seed Fund, który poprowadził pierwszą rundę finansowania w spółke w 2018 roku. Dzięki zaangażowaniu w Value Tech Seed Fund Photon Energy Group zwrócił uwagę na model biznesowy Lerty, po czym nastąpiły szeroko zakrojone rozmowy na temat strategicznych synergii między firmami, co przekonały kierownictwo Photon Energy Group do wiodącego zaangażowania się w drugiej i trzeciej rundzie inwestycyjnej przeprowadzonej przez Lerta.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+