Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Akcjonariusze Wikany zdecydują o skupie do 500 tys. akcji własnych

Udostępnij

Projekt uchwał na najbliższe NWZA WIK (WIKANA) zawiera wniosek dotyczący upoważnienia zarządu spółki do skupu maksymalnie 500 tys. akcji własnych. Minimalna cena za akcję w ramach skupu ma wynieść od 2 do 7 zł. Spółka planuje przeznaczyć na ten cel maksymalnie 2 mln zł.

"Decyzję o nabyciu Akcji podejmuje Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę terminy wynikające z Programu Motywacyjnego, jaki zostanie wdrożony w Spółce, zgodnie z odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia, z upoważnieniem do wielokrotnego nabywania akcji własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2025 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu" - dodano w projekcie uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbędzie się 10.02.2022 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+