Projekt uchwał na najbliższe NWZA WIK (WIKANA) zawiera wniosek dotyczący upoważnienia zarządu spółki do skupu maksymalnie 500 tys. akcji własnych. Minimalna cena za akcję w ramach skupu ma wynieść od 2 do 7 zł. Spółka planuje przeznaczyć na ten cel maksymalnie 2 mln zł.

"Decyzję o nabyciu Akcji podejmuje Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę terminy wynikające z Programu Motywacyjnego, jaki zostanie wdrożony w Spółce, zgodnie z odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia, z upoważnieniem do wielokrotnego nabywania akcji własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2025 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu" - dodano w projekcie uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbędzie się 10.02.2022 r.