Według wstępnych danych finansowych za ubiegły roku, Grupa CIG (CIGAMES) osiągnęła 105 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r. Największy wpływ na przychody miała sprzedaż gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

- Jestem bardzo zadowolony z wyników sprzedaży osiągniętych w 2021 r. W największym stopniu wpływ na wyniki miała premiera i sprzedaż gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Cieszy mnie również istotny poziom przychodów ze sprzedaży back katalogu. – komentuje Marek Tymiński, prezes zarządu CI Games.

Spółka opublikowała szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w całym 2021 r., które wyniosły 105 mln zł. Szczegółowe wyniki na poziomie EBITDA i zysku netto będą znane bliżej końca pierwszego kwartału.

- Nie przewiduje zdarzeń jednorazowych, które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik netto w IV kwartale – dodaje Marek Tymiński.