Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

ABB w Ten Square Games. Akcjonariusze sprzedadzą łącznie 6% akcji spółki

Udostępnij

Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernala w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) sprzedadzą łącznie ok. 438,1 tys. akcji TEN (TSGAMES) po 315 zł za akcję.

"Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB Maciej Popowicz będzie posiadać 1.322.941 akcji Spółki, które stanowią 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a Arkadiusz Pernal będzie posiadać 661.552 akcji Spółki, które stanowią 9,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce" - podano w komunikacie

Akcjonariusze zobowiązali się do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych po ABB akcji spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach ABB.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+