Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cognor miał wstępnie 365,6 mln zł zysku netto w 2021 r.

Udostępnij

COG (COGNOR) szacuje, że w roku obrotowym 2021 wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 2 811,2 mln zł (+62,2% r/r) oraz zysk na działalności operacyjnej równy 467,8 mln zł (+603,1% r/r). Zysk netto miał wynieść w zakończonym roku 365,6 mln zł wobec 33,5 mln zł osiągniętych w roku obrotowym 2020 (wzrost o 989,9 %).

"Emitent informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością dokonania istotnych jednorazowych operacji o charakterze księgowym (których wystąpienia jednak nie można całkowicie wykluczyć)" - zaznaczono w komunikacie

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za rok 2021 r., którego publikację zaplanowano na 14 marca 2022 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+