Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Program motywacyjny APS Energii celuje w 19 mln zł EBITDA w 2022 r.

Udostępnij

EBITDA na poziomie 19 mln zł w 2022 r., 22,4 mln zł w 2023 r. i 34 mln zł rok później. To cele programu motywacyjnego przyjętego przez NWZA APE (APSENERGY).

Program będzie realizowany poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

Do uprawnionych osób trafi łącznie nie więcej niż 1,5 mln warrantów i maksymalnie 300 tys. w każdym roku realizacji programu.

Cele programu dla każdego roku trwania realizacji programu:

  • za rok obrotowy 2022 – 19,0 mln EBITDA
  • za rok obrotowy 2023 – 22,4 mln EBITDA
  • za rok obrotowy 2024 – 34,0 mln EBITDA
  • za rok obrotowy 2025 – 44,9 mln EBITDA
  • za rok obrotowy 2026 – 65,0 mln EBITDA
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+