Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Niepieniężny odpis obciąży wynik netto Famuru za czwarty kwartał 2021 r.

Udostępnij

FMF (FAMUR) podjął decyzję o rozpoznaniu w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizacyjnego na kwotę 94,6 mln zł wynikającego z trwałej utraty wartości firmy przypisanej do segmentu maszyn górniczych.

Odpis ma charakter niepieniężny, obciąży wynik finansowy netto spółki za czwarty kwartał 2021 r. jednak nie będzie miał wpływu na wynik EBITDA oraz na stan środków pieniężnych.

Jak podano w komunikacie, odpis wynika z niższych prognozowanych przepływów pieniężnych w segmencie maszyn górniczych, w związku z obecnymi warunkami w polskim sektorze producentów maszyn dla górnictwa kamiennego. Zaktualizowana prognoza uwzględnia takie czynniki zewnętrzne jak:

"1. dynamiczny wzrost w 2021 r. cen uprawnień do emisji CO2, który uprawdopodabnia realizację szybszej redukcji udziału węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce zgodnie ze scenariuszem wysokich cen CO2 przewidzianym w "Polityce energetycznej Polski do 2040 r.",

2. przedłużający się proces uzgodnienia z Komisją Europejską porozumienia strony rządowej ze stroną społeczną w sprawie wygaszania w Polsce kopalń węgla energetycznego do 2049 roku wpływa na wstrzymywanie planów inwestycyjnych przez krajowych kontrahentów Grupy FAMUR.

3. presja instytucji finansowych na ograniczanie finansowania branży węglowej" - czytamy w komunikacie

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+