Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Szacunkowe dane Geotrans za IV kw’21 oraz za cały 2021 rok

Udostępnij

Wybrane dane finansowe spółki osiągnięte w IV kw’21 oraz całym 2021 roku przedstawiają się następująco:

  • przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2021 roku wyniosły 4 mln zł (spadek o 62% r/r), co w ujęciu całego 2021 roku przekłada się na przychody netto ze sprzedaży o wartości 21,4 mln zł (spadek o 53% r/r);
  • zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w IV kwartale 2021 roku wyniósł 285, 6 tys. zł (spadek o 79,7% r/r), co w ujęciu całego 2021 roku przekłada się na zysk z działalności operacyjnej (EBIT) o wartości 2,4 mln zł (spadek o 85,8% r/r);
  • zysk netto w IV kwartale 2021 roku wyniósł 200 tys. zł (spadek o 80,3% r/r), co w ujęciu całego 2021 roku przekłada się na zysk netto o wartości 2,0 mln (spadek o 85,3% r/r).

Jednocześnie zarząd GTS (GEOTRANS) zaznaczył, iż zaprezentowane informacje mają charakter szacunkowy, a powyższe wartości mogą zostać doprecyzowane w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok obrotowy. W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, spółka przekaże stosowny raport bieżący w powyższym zakresie.

Dodatkowo zarząd Geotrans poinformował, iż począwszy od publikacji niniejszego raportu odstępuje od cyklicznej publikacji kwartalnych szacunkowych wybranych danych finansowych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+