Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Develia ma dwa listy intencyjne na sprzedaż nieruchomości o wartości 290 mln zł

Udostępnij

W celu zapewnienia akcjonariuszom dostępu do informacji poufnych, które mogą mieć istotny wpływ na ich decyzję o skorzystaniu z zapisu na sprzedaż akcji zgodnie z propozycją zawartą w wezwaniu ogłoszonym w dniu 12 stycznia 2022 r. przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ zarząd Develia podjął uchwały o w sprawie publikacji dwóch opóźnionych informacji poufnych.

W dniu 23.11.2021 r. Develia Invest Sp. z o.o., spółka w 100% zależna od Develia SA, zawarła z europejską spółką inwestującą w nieruchomości komercyjne, list intencyjny w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Kolejowej wraz z częścią inwestycji obejmującej budowę 2 budynków wielofunkcyjnych, ze wspólnym parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą.

Wraz z podpisaniem listu intencyjnego, spółka zależna i kupujący rozpoczęli negocjacje warunków sprzedaży. W liście intencyjnym strony ustaliły orientacyjną łączną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z posadowionym na nieruchomości budynkiem, realizowanym w ramach Inwestycji, w wysokości 139.4 mln zł netto, która zostanie poddana dalszej weryfikacji, m.in. w oparciu o ustalenia dokonane w trakcie audytu prawnego.

Z kolei 28.12.2021 r. zarząd DVL (DEVELIA) zawarł z europejskim podmiotem inwestującym w rynek nieruchomości list intencyjny w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej i Żupniczej o łącznej powierzchni 10.518,00 m.kw. wraz z realizowaną tam inwestycją obejmującą budowę 2 budynków mieszkalnych, ze wspólnym parkingiem podziemnym i naziemnym oraz niezbędną infrastrukturą. Wraz z podpisaniem listu intencyjnego, zarząd Develia i kupujący rozpoczęli negocjacje warunków sprzedaży nieruchomości, której orientacyjną wartość strony ustaliły na 151 mln zł netto.

Pozostałe warunki listów intencyjnych, w tym odnoszące się do warunków realizacji transakcji, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu dokumentów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+