Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Tower Investments redukuje zadłużenie obligacyjne

Udostępnij

Zarząd TOW (TOWERINVT) – notowanej na Głównym Rynku GPW spółki z rynku nieruchomości –  poinformował o dokonaniu wykupu 5.000 obligacji o wartości nominalnej 5 mln zł. Tym samym nastąpiła spłata części zadłużenia wynikającego z emisji obligacji serii A Spółki. Termin wykupu pozostałej części papierów dłużnych pierwszej serii jest rozłożony w czasie i upływa ostatecznie 19 maja 2023 roku.

- Dokonaliśmy wykupu części papierów dłużnych zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z obligatariuszami. Już od niemal 6 lat korzystamy z tej formy finansowania zewnętrznego, co daje nam dużą elastyczność w realizowaniu inwestycji w sektorze nieruchomości usługowo- handlowych i mieszkaniowych. Mamy za sobą udany rok i posiadamy środki na dalszy dynamiczny rozwój, choć z pewnością będziemy w przyszłości w dalszym ciągu korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania.  Ostatnie kwartały były dla nas niezwykle intensywne, co przełożyło się na zawarcie kilku istotnych kontraktów, w tym z deweloperami mieszkaniowymi na ponad 28 mln zł  – informuje Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Tower Investments.

Zgodnie ze zmianą warunków emisji obligacji z dnia 19 listopada 2021 roku, termin wykupu wszystkich obligacji upływa 19 maja 2023 roku.  

Tower Investments działa w branży deweloperskiej od 2005 roku. Od grudnia 2017 spółka notowana jest na Głównym Rynku GPW w Warszawie. Głównym obszarem działalności firmy są usługi deweloperskie dla sieci handlowo-usługowych.

Grupa Tower Investments szacuje, że wypracowała w 2021 roku 50 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży. Tym samym r/r zwiększyła przychody o ponad 150%. Szacowana EBITDA w raportowanym okresie wyniosła ponad 4 mln zł, wobec straty rok wcześniej. Od kilku kwartałów spółka rozwija się także w sektorze e-grocery. Jednak najbardziej rentownym obszarem działalności Grupy pozostają nieruchomości.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+