Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Marcowa dziewiątka, czyli inwestycyjne typy BNP Paribas BM

Udostępnij

Do tytułu nie wkradała się autokorekta, zespół BNP Paribas BM zmniejszył liczbę spółek, przez co marcowy portfel obejmuje jedynie dziewięć pozycji. Co oznacza, że na miejsce mocno poturbowanych w lutym czterech spółek otrzymaliśmy jedynie trzy nowości. Potencjalnie mające radzić sobie lepiej w warunkach podwyższonej zmienności.

Trzy nowe spółki w portfelu to przedstawiciele trzech różnych branż, jednak widać tu zwrot w stronę raczej tradycyjnych sektorów gospodarki (czemu raczej trudno się dziwić). I tak specjaliści zwiększają ekspozycję na sektor bankowy, który jest jednym z ich faworytów m.in. z uwagi na oczekiwane podwyżki stóp procentowych (szacują, że stopa referencyjna wyniesie 4,5% w połowie roku). W efekcie po ALR (ALIOR) do portfela dołączył także PEO (PEKAO).

„Obecna sytuacja na wschodzie będzie przekładać się na zwiększenie presji inflacyjnej, a w ślad za tym na podwyżki stóp procentowych przez RPP. Ponadto zwracamy uwagę na pozytywne wyniki spółki w ostatnich kwartałach, niewielki udział portfeli kredytów w CHF i potencjał dywidendowy Pekao” - wyjaśniono

Druga nowość to również spółka wchodząca w skład WIG20 jaką jest KGH (KGHM). Zespół BNP Paribas BM jest zdania, że wycena spółki może stać się beneficjentem rosnących cen miedzi.

„Krótkoterminowe perspektywy dla metali przemysłowych poprawiają się z uwagi na niskie stany zapasów i zapowiedzi bardziej akomodacyjnej polityki pieniężnej w Chinach. Perspektywy średnioterminowe pozostają również optymistyczne ze względu na potencjalnie zwiększony popyt związany z kontynuacją transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii” – czytamy w uzasadnieniu 

Ostatni nabytek do marcowego portfela to MBR (MOBRUK). Analitycy zwracają w tym przypadku uwagę zarówno na fundamenty spółki (wysoka rentowność, mocny bilans, wolne przepływy pieniężne), jak i perspektywy (rosnąca świadomość konsumentów oraz polityka regulacyjna ze strony UE). Silna pozycja finansowa ma umożliwić spółce także wypłatę wysokiej dywidendy przy jednoczesnym zwiększeniu skali działalności przez przejęcia (spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi celami).

Wspominane cztery spółki, które wypadły z portfela wskutek realizacji zleceń stop-loss to ASB (ASBIS), SHO (SHOPER) oraz TIM. Specjaliści zaznaczają jednocześnie, że ASBIS jest być może lepiej przygotowany na obecny kryzys po doświadczeniach z 2014 r., jednak mimo wszystko bieżąca sytuacja na wschodzie czyni inwestycje w akcje spółki zbyt ryzykowną w krótkim terminie.

Również ze względu na ekspozycję na rynek ukraiński portfel opuściły akcje CAR (INTERCARS) (spółka generuje tam ok. 5% przychodów). W portfelu jako przedstawiciel branży pozostaje jednak APR (AUTOPARTN) z uwagi na brak działalności na Ukrainie.

Pozostała część portfela nie ulega zmianie. Znajdujące się w nim spółki to w dalszym ciągu: AML (ALUMETAL), ATC (ARCTIC), BDX (BUDIMEX) oraz NEU (NEUCA).

Jeśli nie jesteś naszym abonentem, a chcesz docenić naszą pracę, możesz to zrobić stawiając nam po prostu symboliczną kawę.

postaw nam kawę

Aktualny zestaw spółek oraz zmianę portfela w czasie możesz na bieżąco monitorować obserwując publiczny portfel Dziesiątka BNP Paribas BM.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+