Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Przychody Platige Image za 2021 r. przekroczyły poziom 100 mln zł

Udostępnij

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok Grupa Kapitałowa PLI (PLATIGE) poinformowała, że zrealizowała łączne przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 106 mln 455 tys zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te wzrosły o 15,3 mln zł, tj. o 17 %. Oznacza to przekroczenie historycznej bariery 100 mln zł. Również pozostałe wskaźniki finansowe, w tym zysk operacyjny oraz zysk netto ukształtowały się na najwyższych historycznie poziomach.

W 2021 r. Grupa Platige Image osiągnęła 6,6 mln zł zysku ze sprzedaży, podczas gdy w 2020 r. Grupa odnotowała zysk ze sprzedaży w wysokości 2,6 mln zł co oznacza wzrost o 153%. EBITDA Grupy za 2021 r. wyniosła 12,4 mln zł i była wyższa od EBITDA za 2020 rok o 3,5 mln zł.

W 2021 r. Grupa odnotował zysk netto w wysokości 6,9 mln w porównaniu z zyskiem na poziomie 2,9 mln zł w 2020 r., a zysk netto skorygowany o jednorazowe rezerwy i odpisy, na które składają się m.in. niegotówkowe koszty programu motywacyjnego wyniósł 8,0 mln zł, w porównaniu z 1,4 mln zł skorygowanego zysku w roku 2020 (wzrost o 464%).

W lutym ubiegłego roku Grupa Kapitałowa Platige Image ogłosiła nową Strategię Rozwoju na najbliższe 5 lat. Zakłada ona ewolucję modelu biznesowego spółki do modelu hybrydowego, łączącego działalność serwisową z rozwojem produktów własnych w dwóch obszarach – gier komputerowych oraz filmów i seriali. Efektem tych decyzji było rozpoczęcie produkcji dwóch gier w ramach powołanych z partnerami Grupy Kapitałowej spółek Image Games SA oraz PJ Games sp. z o.o. Platige Image w III kwartale 2021 roku ogłosiło podjęcie decyzji o budowie nowego studia w technologii MoCap, które w przyszłości pozwoli na efektywniejszą pracę nad produkcjami, a także świadczenie nowych usług dla sektora game dev.

„W tym roku planujemy rozpoczęcie kolejnych projektów gamingowych w ramach Grupy Platige. Przygotowujemy także portfel projektów filmowych i serialowych” powiedział Karol Żbikowski Prezes Zarządu Platige Image.

Rok 2021 dla Grupy Kapitałowej był czasem pokonywania barier i wdrażania nowych rozwiązań. Dział Animacji realizował największy w historii Platige kontrakt na produkcję cinematików dla Activision Publishing Inc do kultowego tytułu gier z serii Call of Duty. Spółka zmierzyła się także z wieloma wyzwaniami, związanymi m.in. z globalizacją rynku pracy w branży. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację był dalszy rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych m.in. w USA, gdzie Grupa Kapitałowa Platige Image utworzyła nową spółkę – Platige US LLC. Świetne wyniki uzyskane w 2021 roku to również efekt rekordowej sprzedaży, przy jednoczesnej kontroli realizowanych marż na poszczególnych projektach.

 „Przekroczenie historycznie najwyższych przychodów ze sprzedaży Grupy, czyli bariery ponad 100 milionów złotych oraz rekordowe wyniki finansowe, to efekt intensywnych działań sprzedażowych poszczególnych działów oraz przygotowania zespołów produkcyjnych i wsparcia do obsłużenia większej skali produkcji. Zeszły rok był dla Grupy Kapitałowej rekordowy, równocześnie liczmy, że najbliższe kilkanaście miesięcy, które wiąże się z obchodami 25-lecia studia Platige Image będzie czasem jeszcze bardziej intensywnego rozwoju naszej działalności.” – powiedział Karol Żbikowski Prezes Zarządu Platige Image.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus