Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcjonariusze Movie Games zdecydują o przeniesieniu notowań na główny parkiet GPW

Udostępnij

MOV (MOVIEGAMES), wydawca gier wideo notowany na NewConnect, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 roku. Movie Games realizuje obietnice wprowadzenia spółki na GPW.

Movie Games S.A. to globalny wydawca gier, którego grupa kapitałowa jednoczy spółki z różnych obszarów branży gier wideo, w tym producentów gier (m.in. Road Studio S.A., True Games Syndicate S.A., Pixel Crow Games S.A.) i studia zajmujące się innymi niż PC obszarami gamingu (Movie Games Mobile, Movie Games VR). Łącznie Rodzina Movie Games składa się z 10 spółek produkujących gry komputerowe.

Zgromadzenie w dn. 14 kwietnia 2022 r. jest organizowane w celu ubiegania się spółki o dopuszczenie i wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym tj. przejścia z NewConnect na główny parkiet GPW. Wiąże się to dodatkowo z dostosowaniem dokumentów formalno-prawnych dotyczących zasad funkcjonowania, tj. statutu, przyjęcia regulaminu WZ, polityki rachunkowości. Zmiany zasad sporządza sprawozdań finansowych na te zgodne z MSSF/MSR.

W II kwartale 2022 Movie Games zamierza wprowadzić na rynek dwie gry PC, jeden tytuł konsolowy oraz jedno demo. Planuje także premiery w obszarze mobile. Trwają prace nad portingiem wybranych tytułów Movie Games na wiodące platformy konsolowe.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus