Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wawel nie chce dywidendy. Proponuje skup akcji

Udostępnij

Bieżący rok może być pierwszym od 2007 r. kiedy WWL (WAWEL) nie wypłaci dywidendy. Zarząd spółki zaproponował przeznaczeniu zysku za rok 2021 w całości na kapitał zapasowy.

Jednocześnie spółka chce dokonać transferu zysku do akcjonariuszy w formie skupu akcji własnych. Ten ma objąć do 208 tys. akcji spółki.

"Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę obecne otoczenie rynkowe jak i sytuację na rynku papierów wartościowych oraz uwzględniając aktualną strukturę akcjonariatu, zdecydował zaproponować realizację skupu akcji własnych w ilości 208 000 sztuk. Obecnie obowiązująca uchwała o skupie akcji własnych dopuszcza możliwość zakupu do 100 000 sztuk akcji. Natomiast sytuacja płynnościowa Spółki pozwala zdaniem Zarządu na ponad dwukrotne jej zwiększenie. Jednocześnie pozostała w Spółce gotówka w wystarczający sposób zabezpiecza realizację planowanych inwestycji oraz ewentualny udział w procesach akwizycyjnych" - wyjaśniono w komunikacie

W ubiegłym roku Wawel wypłacił dywidendę równą 25 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+