Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Mangata Holding w 2021 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij

Przychody MGT (MANGATA) minionym roku wyniosły 791,02 mln zł wobec 566,14 mln zł odnotowanych w 2020 roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł w zakończonym roku do 91,9 mln zł z 39,98 mln zł w 2020 r. W 2021 r. spółka odnotowała 71,63 mln zł zysku netto w porównaniu do 34,54 mln zł wypracowanych w ciągu 2020 r.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Mangata Holding do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentuję Państwu sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mangata Holding za 2021 rok oraz podsumowanie najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku.

Rok 2021 był okresem odbudowy koniunktury gospodarczej po pandemicznym szoku, którego doświadczyliśmy w 2020 roku. Dzięki odbudowie popytu rynkowego w minionym roku Grupa odnotowała istotny wzrost wolumenów sprzedaży. Umiejętnie wprowadzone optymalizacje procesów produkcyjnych pozwoliły nam przygotować się do obsługi zwiększonego zapotrzebowania na nasze produkty.

Podobnie jak wiele przedsiębiorstw przemysłowych, również Grupa Mangata Holding stanęła w 2021 roku przed szeregiem nieprzewidywalnych zdarzeń, które zdestabilizowały globalną gospodarkę. Drastycznie rosnące ceny stali, gazu, a w IV kwartale ceny energii to, obok wynagrodzeń, najistotniejsze pozycje kosztowe grupy. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na portfel zamówień był brak podzespołów elektronicznych, najbardziej dotychczas odczuwalny w segmencie automotive.

Pomimo wielu wyzwań, Grupa wykorzystała pojawiające się szanse rynkowe, aktywnie pozyskując nowe projekty oraz optymalizując efektywność wykorzystania majątku produkcyjnego. Dzięki tym działaniom Grupa w 2021 roku osiągnęła rekordowe wyniki. Przychody ze sprzedaży wyniosły 791 mln PLN wobec 566 mln PLN osiągniętych w 2020 roku. Wzrosty notowaliśmy w każdym obszarze naszej biznesowej działalności.

W segmencie podzespołów dla motoryzacji i komponentów odnotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży o ok. 161 mln PLN (52,8%) w porównaniu do 2020 roku. Grupa rozwijała sprzedaż podzespołów do wielu segmentów rynku automotive – nie tylko do samochodów osobowych, ale również do samochodów ciężarowych, pojazdów rolniczych, przemysłu. Zdywersyfikowana struktura odbiorców pozwoliła nam zwiększyć sprzedaż pomimo braku dostępności elektroniki dla producentów samochodów osobowych.

W segmencie elementów złącznych przychody ze sprzedaży były większe o ok. 43 mln PLN (36%) rdr.  Wzrost przychodów w tym segmencie był szczególnie widoczny w drugiej połowie roku i był przede wszystkim rezultatem wzrostu popytu rynkowego w segmentach obsługiwanych przez Grupę.

Wzrost przychodów ze sprzedaży o ok 20 mln PLN (13,9%) rdr odnotowano w segmencie automatyki przemysłowej i armatury. Sprzedaż tego segmentu nie została dotknięta skutkami pandemii dzięki znaczącej dywersyfikacji branżowej oraz geograficznej.

Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce rozwoju sprzedaży oraz optymalizacji procesów w obszarze produkcji Grupa odnotowała rekordowo wysoki wynik EBITDA na poziomie prawie 130 mln PLN (74 mln PLN w 2020) i zrealizowała zysk netto w kwocie 71,6 mln PLN (34,5 mln w ubiegłym roku).

Po rekordowym w historii Grupy 2021 roku stajemy przed wyzwaniami jakie przynosi 2022 rok. Sytuacja globalna znajduje odbicie w sytuacji rynkowej. Wzrasta inflacja, podwyższane są stopy procentowe, pojawia się ryzyko geopolityczne dla Polski jako kraju bezpośrednio graniczącego z terenem działań wojennych. Grupa będzie musiała również zmierzyć się ze znaczącymi podwyżkami cen energii. Do tego dochodzą droższe surowce i materiały w porównaniu ze średnimi cenami zakupu z poprzedniego roku.

Pomimo ryzyka i niepewności, Grupa wchodzi w 2022 rok bezpieczna finansowo, dysponując stabilną kadrą managerską oraz potencjałem do dalszego rozwoju. Dzięki bezpiecznej sytuacji finansowej chcemy kontynuować politykę dywidendową. W naszych planach jest realizacja nowych projektów umożliwiających zwiększanie skali naszego działania w kolejnych latach. Sytuacja finansowa Grupy pozwala nam wspierać strategie jej rozwoju czy to w scenariuszu rozwoju mocy produkcyjnych czy też poprzez akwizycje. Dysponujemy zarówno gotówką, jaki otwartymi liniami kredytowymi, co świadczy o wysokiej elastyczności finansowej. Wskaźniki zadłużenia utrzymujemy na niskim, konserwatywnym poziomie, co umożliwia pozyskanie dodatkowych funduszy na rozwój.

W naszej działalności, przywiązujemy bardzo dużą wagę do wymagań, jakie stawia biznesowi potrzeba ochrony środowiska naturalnego a także kwestii związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz ładem korporacyjnym. Jak co roku identyfikujemy i wdrażamy wiele inicjatyw w tych obszarach, dlatego też zachęcam do zapoznania się z naszym sprawozdaniem dotyczącym informacji niefinansowych.

W imieniu Zarządu Mangata Holding, dziękuję wszystkim naszym Partnerom w biznesie za wspólny rok, Radzie Nadzorczej za wsparcie i zaangażowanie w realizowane projekty oraz akcjonariuszom - za zaufanie, jakim nas obdarzają. Pragnę wyrazić podziękowanie dla całego zespołu, który niezmiennie z zaangażowaniem dążył do osiągnięcia rezultatów, jakie możemy dzisiaj zaprezentować.

Z wyrazami szacunku,

Leszek Jurasz

Prezes Zarządu

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus