Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Czym są certyfikaty Turbo?

materiał partnera

Udostępnij

 

Czym są certyfikaty Turbo?

Certyfikaty są instrumentami notowanymi na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Do ich zakupu wystarczy posiadanie konta maklerskiego u dowolnego brokera dającego pełen dostęp do GPW.

 

Certyfikaty Turbo dają możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach cen. Obecnie dostępne są między innymi poniższe instrumenty bazowe:

Oferta certyfikatów Turbo

Pełna lista dostępna jest na stronie certyfikatów.

 

Budowa certyfikatów

Dzięki certyfikatom Turbo nie musisz pokrywać pełnej wartości instrumentu bazowego. Wkład inwestora (tzw. wartość wewnętrzna) to tylko jej część i stanowi on cenę certyfikatu. Resztę pokrywa emitent. Część pokrywana przez emitenta to tak zwany poziom finansowania.

Dźwignia mówi o tym o ile procent zmieni się wartość certyfikatu w stosunku do procentowej zmiany wartości certyfikatu. Nominalnie zmiana instrumentu bazowego np. o 1 zł spowoduje zmianę ceny certyfikatu również o 1 zł. Dzięki dźwigni, procentowa zmiana ceny certyfikatu będzie większa niż instrumentu bazowego.

Każdy certyfikat ma wyznaczony również poziom bariery. Jest to określony poziom kursu instrumentu bazowego, po osiągnięciu którego następuje tak zwany knock-out, czyli zaprzestanie notowań certyfikatu i jego wygaśnięcie. Można powiedzieć, że poziom bariery to po prostu stop-loss. Dzięki niemu inwestor może liczyć na zwrot części zainwestowanego kapitału, w najgorszym przypadku inwestor może stracić 100% kapitału, ale nigdy nie straci więcej niż zainwestował.

bariery w certyfikatach Turbo

 

Koszty

Inwestycja w certyfikaty Turbo wiąże się z kosztami transakcyjnymi, finansowania oraz spreadem.

Wysokość kosztów transakcyjnych w postaci prowizji zależy od biura maklerskiego, w którym prowadzisz swoje konto maklerskie. Stawka jest identyczna jak dla rynku akcji.

Koszty finansowania związane są z pożyczką udzielaną przez emitenta na zakup instrumentu bazowego. Koszt ten zależy od rodzaju instrumentu bazowego i rodzaju certyfikatu (Long, Short). Jego wysokość każdorazowo możesz sprawdzić na podstronie każdego certyfikatu.

koszt finansowania w certyfikatach Turbo

 

 

Główne zalety inwestowania w certyfikaty Turbo:

Główne zalety inwestowania w certyfikaty Turbo

 

Jeśli jesteś zainteresowany certyfikatami Turbo zachęcamy do skorzystania z naszej akademii dostępnej na stronie www.ingturbo.pl/akademia. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie www.ingturbo.pl/faq.

Jeśli chcesz aktywnie zacząć inwestowanie w certyfikaty Turbo na stronie www.ingturbo.pl/certyfikaty znajdziesz wszystkie najpotrzebniejsze informacje o aktualnie dostępnych certyfikatach. Możesz tam również śledzić na bieżąco ich notowania.

W razie dodatkowych pytań możesz skontaktować się również z przedstawicielem emitenta mailowo info@ingturbo.pl lub telefonicznie w czasie sesji na GPW pod numerem 32 357 00 34.

Powodzenia!

Materiał sponsorowany.

Emitentem certyfikatów Turbo na rynku polskim jest ING N.V.

Przedstawione informacje stanowią jedynie wyjaśnienie produktu i w żadnym zakresie nie są wskazaniem przebiegu kursu instrumentu i/lub zwrotu z inwestycji w przyszłości. Żadne powyższe informacje nie mogą być traktowane, jako opinia prawna, opinia podatkowa lub oferta zawarcia jakiejkolwiek transakcji. Powyższe informacje nie są wyraźną ani niedopowiedzianą rekomendacją lub poradą inwestycyjną i mogą zostać zmienione w każdej chwili bez zapowiedzi. Oferta certyfikatów Turbo jest udostępniana i realizowana wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego. Decyzja o zakupie certyfikatów powinna zostać podjęta wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego, który wydawany jest nieodpłatnie na wniosek.

Inwestycja w certyfikaty Turbo wiąże się wysokim ryzykiem finansowym. Potencjalni inwestorzy, w przypadku inwestowania w certyfikaty Turbo, powinni liczyć się z możliwością utraty nawet całości zainwestowanych środków. Potencjalni inwestorzy muszą być świadomi tego ryzyka przed podjęciem decyzji o inwestycji i w razie konieczności powinni zasięgnąć opinii niezależnego, profesjonalnego doradcy w celu stwierdzenia czy inwestycja odpowiada ich polityce inwestycyjnej.

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus