Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

TOP Q&A dotyczących certyfikatów Turbo

materiał partnera

Udostępnij

Zdajemy sobie sprawę, że temat certyfikatów Turbo rodzi wiele pytań. Często otrzymujemy od was wiele różnych pytań, dlatego też na naszej stronie udostępniliśmy sekcję pytań i odpowiedzi, gdzie znajdziecie bardzo szczegółowe odpowiedzi na najbardziej nurtujące was pytania. Poniżej publikujemy jedynie kilka wybranych zagadnień.

 

Jak długo certyfikat jest notowany?

Certyfikaty Turbo nie mają terminu ważności.  Wygaśnie jedynie w przypadku osiągnięcia przez instrument bazowy poziomy bariery lub w przypadku wykupu przez emitenta.

Więcej na ten temat piszemy tutaj: https://www.ingturbo.pl/faq#a4

 

Czy kurs walut ma wpływ na cenę certyfikatów?

Tak, w przypadku certyfikatów, dla których instrument bazowy notowany jest w walucie obcej.

Więcej na ten temat piszemy tutaj: https://www.ingturbo.pl/faq#a3

 

Dlaczego poziom bariery zadziałał poza godzinami notowań certyfikatów na GPW?

W celu zabezpieczenia inwestora przed ryzykiem poniesienia większej straty. Certyfikaty notowane są na giełdzie w godzinach 09:05 – 16:50, natomiast niektóre instrumenty bazowe notowane są także poza godzinami handlu certyfikatami. Dlatego też, poziom bariery może zadziałać poza godzinami handlu certyfikatami.

Więcej na ten temat piszemy tutaj: https://www.ingturbo.pl/faq#a7

 

Dlaczego dźwignia finansowa się zmienia, a po kupnie jest już stała?

Wynika to ze sposobu wyliczania ceny certyfikatu oraz jego dźwigni. Sama dźwignia wyliczana jest według poniższego wzoru:

dźwignia = cena instrumentu bazowego/cena certyfikatu

Z racji tego, że cena instrumentu bazowego, a co za tym idzie cena certyfikatu w trakcie sesji się zmienia, dźwignia również ulega zmianie.

Należy jednak pamiętać, że kupując certyfikaty ,,blokujemy’’ poziom dźwigni z momentu transakcji i dla certyfikatów już nabytych dźwignia nie ulega zmianie.

Więcej na ten temat piszemy tutaj: https://www.ingturbo.pl/faq#a9

 

Certyfikat osiągnął barierę i nie można go sprzedać.

Po osiągnieciu bariery certyfikat jest zawieszony na giełdzie i nie są zawierane transakcje. Animator nie wystawia już zleceń kupna i sprzedaży. W takiej sytuacji ustalana jest wartość rezydualna (do 2 dni roboczych) i wypłacana jest automatycznie na rachunek maklerski za pośrednictwem KDPW (do 5 dni roboczych).

Więcej na ten temat piszemy tutaj: https://www.ingturbo.pl/faq#b2

 

Nie można kupić certyfikatów – animator wystawia tylko zlecenia kupna.

Dla każdego certyfikatu emitent ustala wielkość emisji. Jest to maksymalna ilość certyfikatów którą może sprzedać animator. Po sprzedaniu całej serii animator dostarcza zlecenia kupna i będzie tylko skupywał certyfikaty z rynku. Jak animator skupi część certyfikatów z rynku ponownie wraca do dostarczania zleceń sprzedaży.

Więcej na ten temat piszemy tutaj: https://www.ingturbo.pl/faq#b3

 

Dlaczego warto inwestować w certyfikaty Turbo?

 

Dlaczego warto inwestować w certyfikaty Turbo?

 

Jeśli jesteś zainteresowany certyfikatami Turbo zachęcamy do skorzystania z naszej akademii dostępnej na stronie www.ingturbo.pl/akademia. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie www.ingturbo.pl/faq.

Jeśli chcesz aktywnie zacząć inwestowanie w certyfikaty Turbo na stronie www.ingturbo.pl/certyfikaty znajdziesz wszystkie najpotrzebniejsze informacje o aktualnie dostępnych certyfikatach. Możesz tam również śledzić na bieżąco ich notowania.

W razie dodatkowych pytań możesz skontaktować się również z przedstawicielem emitenta mailowo info@ingturbo.pl lub telefonicznie w czasie sesji na GPW pod numerem 32 357 00 34.

Powodzenia!

 

Artykuł sponsorowany.

Emitentem certyfikatów Turbo na rynku polskim jest ING N.V.

 

Przedstawione informacje stanowią jedynie wyjaśnienie produktu i w żadnym zakresie nie są wskazaniem przebiegu kursu instrumentu i/lub zwrotu z inwestycji w przyszłości. Żadne powyższe informacje nie mogą być traktowane, jako opinia prawna, opinia podatkowa lub oferta zawarcia jakiejkolwiek transakcji. Powyższe informacje nie są wyraźną ani niedopowiedzianą rekomendacją lub poradą inwestycyjną i mogą zostać zmienione w każdej chwili bez zapowiedzi. Oferta certyfikatów Turbo jest udostępniana i realizowana wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego. Decyzja o zakupie certyfikatów powinna zostać podjęta wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego, który wydawany jest nieodpłatnie na wniosek.

Inwestycja w certyfikaty Turbo wiąże się wysokim ryzykiem finansowym. Potencjalni inwestorzy, w przypadku inwestowania w certyfikaty Turbo, powinni liczyć się z możliwością utraty nawet całości zainwestowanych środków. Potencjalni inwestorzy muszą być świadomi tego ryzyka przed podjęciem decyzji o inwestycji i w razie konieczności powinni zasięgnąć opinii niezależnego, profesjonalnego doradcy w celu stwierdzenia czy inwestycja odpowiada ich polityce inwestycyjnej.