Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Ruszają zapisy na sprzedaż akcji Krynicki Recykling w wezwaniu ogłoszonym przez Sibelco

Udostępnij

Od 12 kwietnia inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji KRC (KREC) w wezwaniu ogłoszonym przez Sibelco, lidera w recyklingu szkła w Europie. Zapisy będą przyjmowane do 11 maja br.

Sibelco oferuje 23,00 zł za każdą akcję Krynicki Recykling, co oznacza 40,2% premii wobec kursu zamknięcia z ostatniej sesji na GPW poprzedzającej ogłoszenie wezwania. Cena proponowana przez Sibelco w wezwaniu jest również o 28,5% wyższa od średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania oraz o 21,1% wyższa od średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.

W opinii opublikowanej 29 marca br., zarząd Krynicki Recykling ocenił, że oferowana cena odpowiada wartości godziwej spółki oraz daje dotychczasowym akcjonariuszom możliwość uzyskania atrakcyjnego zwrotu z inwestycji w akcje spółki.

Ponadto, już wcześniej, Adam Krynicki, prezes i największy akcjonariusz Krynicki Recykling, kontrolujący (bezpośrednio i pośrednio) 31,44% akcji spółki, zobowiązał się do sprzedaży wszystkich swoich akcji w wezwaniu i niewycofania zapisu na sprzedaż akcji w przypadku kontrwezwania.

Sibelco zamierza nabyć 100%, tj. 17.365.800 akcji Krynicki Recykling. W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling, Sibelco nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego. Wezwanie dojdzie do skutku, jeśli dotychczasowi akcjonariusze złożą zapisy do sprzedaży co najmniej 51%, tj. 8.856.558 akcji, a także po uzyskaniu przez Sibelco stosownej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sibelco może przy tym zdecydować o obniżeniu wskazanej minimalnej liczby akcji objętej zapisami, aby wezwanie doszło do skutku, jak również podjąć decyzję o nabyciu akcji w wezwaniu także w sytuacji, gdy liczba akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż określone minimum.

Inwestor posiadający akcje Krynicki Recykling, może odpowiedzieć na wezwanie w biurze maklerskim, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych.