Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcjonariusze Auto Partner sprzedali w ABB 3 mln akcji spółki

Udostępnij

Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) sprzedali łącznie 3 mln akcji APR (AUTOPARTN) po 14 zł za akcję. Sprzedane akcje stanowią 2,3% kapitału zakładowego spółki. Oferta obejmowała 8% wszystkich akcji.

"W następstwie Procedury ABB:

1)Aleksander Górecki na bazie popytu zgłoszonego przez inwestorów instytucjonalnych w ramach Procedury ABB zdecydował się sprzedać 1.500.000 akcji Spółki, stanowiących łącznie 1,15% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 1,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie sprzedaży za jedną akcje równą 14,00 zł,

2)Katarzyna Górecka na bazie popytu zgłoszonego przez inwestorów instytucjonalnych w ramach Procedury ABB zdecydowała się sprzedać 1.500.000 akcji Spółki, stanowiących łącznie 1,15% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 1,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie sprzedaży za jedną akcje równą 14,00 zł" - podano w komunikacie

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus