Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Oponeo.pl rekomenduje dywidendę i przyjmuje politykę dywidendową

Udostępnij

Zarząd OPN (OPONEO.PL) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 16,56 mln zł z zysku netto za 2021 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1,2 zł, a biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki, przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 2,5%.

Spółka poinformowała także o nowej polityce dywidendowej dotyczącej lat 2022-2026. Spółka planuje w tym okresie wypłatę dywidendy w wysokości od 10% do 35% osiągniętego zysku netto za dany rok obrotowy.

"Uchwalona Polityka zakłada również, że Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (tzw. dywidendę zaliczkową), jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i taką możliwość przewiduje Statut. Spółka może wypłacić zaliczkę, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne" - dodano

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+