Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Bowim chce wypłacić akcjonariuszom 30% rekordowego zysku

Udostępnij

Zarząd BOW (BOWIM) rekomenduje, aby na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć 30% ubiegłorocznego zysku, czyli łącznie 42,95 mln zł. Dywidenda równa 2,52 zł na akcję byłaby najwyższą w historii spółki. Biorąc pod uwagę aktualny poziom notowań, stopa dywidendy przekroczy 22%.

Tak wysoka dywidenda wymaga jednorazowego odstąpienia od polityki dywidendy zakładającej wypłatę 5-15% zysku netto za dany rok obrotowy.

"(...) biorąc pod uwagę wysokość zysku netto osiągniętego przez Spółkę, możliwość zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych z różnych źródeł, w tym wynikające z realizacji strategii całej Grupy Kapitałowej, a także wskaźniki płynności Spółki, zakończenie skupu akcji własnych od Konsorcjum Stali S.A., Zarząd uznaje za zasadne jednorazowe odstąpienie od Polityki Dywidendowej. Swoją rekomendację Zarząd uzasadnia bardzo dobrymi wynikami finansowymi Spółki, w tym między innymi wzrostem wyniku finansowego spółki" - czytamy w rekomendacji

W ubiegłym roku Bowim wypłacić dywidendę równą 0,12 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+