Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Rekordowe wyniki Cloud Technologies w 2021 r. Sprzedaż danych wzrosła o 88%

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies
Udostępnij

CLD (CLOUD), spółka koncentrująca się na monetyzacji cyfrowych danych opublikowała roczne wyniki finansowe oraz podsumowała ubiegły rok. EBITDA w 2021 roku wzrosła o 196% i wyniosła 17,8 mln zł. Zysk netto wyniósł 9,1 mln zł, czyli aż o 8,5 mln zł więcej niż w 2020 roku. Przychody spółki wyniosły 55,1 mln zł. Sprzedaż danych, będąca kluczowym segmentem działalności spółki, wzrosła o 88% i wynosi 25,2 mln zł, a jej udział w przychodach w IV kwartale 2021 r. wyniósł 58,2%.

- Głównym celem w planach na 2021 rok był wzrost przychodów w kluczowym dla nas segmencie sprzedaży danych, gdzie marża wynosi blisko 70%. Osiągnęliśmy na tej płaszczyźnie duży sukces. Sprzedaż danych wzrosła o 88%. Co istotne, aż 80% przychodów ze sprzedaży danych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest rozliczana w dolarach amerykańskich, podczas gdy większość kosztów generujemy w złotych, co zwiększa rentowność naszego biznesu. Podsumowując, za nami udany rok, zarówno pod kątem wyników, jak i ze względu na zakończoną sukcesem adaptację biznesu, który rośnie w oparciu o stabilny i dający pole do dalszych, globalnych wzrostów model - komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Pod względem osiągniętych wyników finansowych, 2021 rok był dla Cloud Technologies najlepszym okresem od 4 lat. W tym czasie zakończyła się rozpoczęta w 2019 r. transformacja biznesu, koncentrująca się  na szybkim rozwoju działalności w segmencie Data Enrichment. W celu uproszczenia segmentacji i umożliwienia inwestorom lepszego zrozumienia biznesu, zarząd Cloud Technologies podjął decyzję o zastąpieniu segmentu Data Enrichment segmentem Sprzedaż danych. Dotychczasowe segmenty Data Consulting, Data Acquisition oraz Pozostałe zostały sklasyfikowane, jako jeden segment: Pozostała działalność.

Ze względu na konsekwentny rozwój biznesu oraz roczny wzrost wartości spółki o ponad 100 procent Cloud Technologies została wyróżniona tytułem Spółki Roku 2021 przez organizatorów gali “Byki i Niedźwiedzie 2021”.

Nadrzędnym celem Cloud Technologies w najbliższych latach jest budowa wartości spółki dla akcjonariuszy. Aby zrealizować ten cel, zarząd przyjął strategię na lata 2021 - 2023, której najważniejszym elementem jest dynamiczny wzrost sprzedaży danych poprzez m.in. dalszą globalizację sprzedaży, międzynarodowe akwizycje oraz rozwój technologiczny autorskiej platformy DMP.

- Nasz model biznesowy oparty na sprzedaży danych sprawia, że jesteśmy jednymi z beneficjentów globalnego wzrostu branży reklamy internetowej oraz transformacji cyfrowej, która w coraz większym stopniu angażuje konsumentów online. Rozwój rynku w połączeniu z wysoką rentownością naszego modelu biznesowego pozwala nam wypracowywać coraz lepsze wyniki. Zysk netto był w zeszłym roku aż o 8,5 mln zł wyższy niż w 2020 r., a EBITDA w 2021 r. wzrosła aż o 196% i wyniosła 17,8 mln zł  dodaje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

Cloud Technologies prowadzi działalność na dynamicznie rozwijającym się globalnym rynku danych, którego wartość w 2021 roku wyniosła 52 mld USD według raportu OnAudience. Skumulowany roczny wskaźnik (CAGR) na globalnym rynku danych za lata 2017- 2021 wynosi 29%, z czego dominującą pozycję zajmują Stany Zjednoczone, będące kluczowym rynkiem Cloud Technologies. Wraz z globalnym rynkiem danych rosną wydatki na reklamę online. Według agencji Zenith wskaźnik CAGR globalnych wydatków na reklamę online w latach 2017- 2021 wyniósł 15%.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+