Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI spadła w kwietnia 2022 r. do 3,66 mld zł

Udostępnij

Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec kwietnia 2022 r. wyniosła 3 655,0 mln zł (wobec 3 873,7 mln zł na koniec marca 2022 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia 2022 r. składało się 3 056,1 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,2 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 41,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ*, 52,6 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 69,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 13,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 62,9 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 148,7 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 190,6 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2021 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. IV 2022 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-IV 2022 r.
QUERCUS short                          45,9 56,0 17,17%
Acer Multistrategy FIZ*      55,2 62,9 14,25%
QUERCUS Gold     156,8 170,3 5,54%
QUERCUS Silver 74,5 71,0 0,93%
QUERCUS Ochrony Kapitału        1233,4 1132,4 -0,77%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 501,4 378,5 -1,22%
QUERCUS Multistrategy FIZ     85,1 69,4 -2,55%
Private Equity Multifund FIZ**    14,5 13,2 -3,83%
QUERCUS Absolute Return FIZ*   55,0 41,3 -6,10%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ           56,3 52,6 -15,21%
QUERCUS Obligacji Skarbowych             350,9 244,4 -15,26%
QUERCUS Global Balnced           536,0 383,6 -15,92%
QUERCUS Stabilny                    237,7 163,6 -16,17%
QUERCUS Agresywny               500,2 343,2 -17,22%
QUERCUS Gobal Growth   24,5 20,7 -18,42%
QUERCUS lev   133,0 92,3 -37,11%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 31.03.2022 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 01.04.2022 r.

„Po udanym marcu, w kwietniu rynki finansowe powróciły do tendencji spadkowej. Według stanu na koniec minionego miesiąca, główne indeksy giełdowe zanotowały następujące stopy zwrotu: S&P500 -13,3%, Nasdaq -21,1%, DAX -11,3%.
Polskie akcje również zanotowały korektę. Po kwietniu WIG zwiększył stratę do 16,7%. Z blue chips najlepiej zachowywały się spółki surowcowe i energetyczne: JSW (+94%) i PGE (+23%). Na drugim biegunie znalazły się spółki z sektora detalicznego: CCC -50% i LPP -45%.
Szeroki rynek polskich spółek zachował się relatywnie nieźle, sWIG80 spadł w br. o 7,5%. Najbardziej na wartości zyskały: LBW (LUBAWA) (+133%) czy LWB (BOGDANKA) (+67%). Straciły za to: TEN (TSGAMES) (-55%) czy KER (KERNEL) (-54%).
Ceny polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu nadal wyraźnie osłabiały się. W przypadku instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła już do 6,34%. Z kolei rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 2,94%, a niemieckich do 0,94%. Głównym powodem były kolejne bardzo wysokie odczyty inflacyjne i oczekiwania na normalizację polityki pieniężnej przez banki centralne. Koniunktura na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami i spadkami cen. Ropa naftowa oscylowała na poziomie ok. 105 dolarów (+39% w br.). Złoto po udanym początku kwietnia, w kolejnych tygodniach potaniało do 1.912 dolarów za uncję (+5%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zachowywała się podobnie, taniejąc do 23,1 USD za uncję (-1%). Miedź zniżkowała do 4,41 dolarów za funt (-1%).
Notowania złotego osłabiły się nieco, szczególnie do dolara. Kursy walut wynosiły: euro 4,67 zł, dolar 4,43 zł i frank 4,56 zł.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w kwietniu wyniosło -65 mln zł.
Według wstępnych szacunków na koniec kwietnia 2022 r., Xelion posiadał 3,9 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,3 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Reasumując, kwiecień przyniósł powrót do tendencji spadkowej na rynkach. Nadal pozostajemy ostrożni co do oceny perspektyw w kolejnych miesiącach. Banki centralne będą normalizować politykę pieniężną. Z pozytywów wyróżnilibyśmy przede wszystkim dobre wyniki finansowe spółek i racjonalne poziomy cen akcji i obligacji. Największej szansy na poprawę koniunktury upatrywalibyśmy w ewentualnym zawieszeniu lub zakończeniu II fazy wojny na Ukrainie.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+