Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zysk netto Asbisu wzrósł w I kwartale 2022 r. o 6% r/r

Udostępnij

ASB (ASBIS), wiodący dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, pomimo niezwykle trudnego otoczenia rynkowego wypracował w I kwartale 2022 r. bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w I kw. 2022 r. wyniosły 694,6 mln USD, co oznacza, że były tylko 5% niższe niż wypracowane w analogicznym okresie ubiegłego roku (733,4 mln USD). Pomimo spadku przychodów, spółka zwiększyła swoją zyskowność w omawianym okresie, wypracowując zysk netto na poziomie 16 mln USD, czyli o 6% wyższy niż w I kw. 2021 r. (15,3 mln USD). Grupa znacząco poprawiła również marżę zysku brutto do poziomu 7,61% z 6,43% w I kw. 2021 r. 

INNE WAŻNE WYDARZENIA W I KWARTALE 2022 ROKU:

 • Największym pod względem sprzedaży krajem ASBIS był Kazachstan, natomiast kraje byłego ZSRR wciąż utrzymały największy udział w przychodach Grupy (ponad 55-proc.).
 • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w omawianym okresie 8. miejsce z przychodami na poziomie blisko 23 mln USD (wzrost o 2% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
 • 4 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zdecydowało o wypłaceniu finalnej dywidendy z zysków za rok 2021 r. w wysokości 0,10 USD na akcję, tj. 5,55 mln USD. Dzień dywidendy ustalony został na 16 maja 2022 r. a dzień wypłaty dywidendy na 26 maja 2022 r. Tym samym całościowa dywidenda z zysku za 2021 r., wraz z wypłaconą 2 grudnia 2021 roku zaliczką na poczet dywidendy, wyniesie 0,30 USD na akcję. Oznacza to całkowitą wypłatę w wysokości 16,65 mln USD.
 • ASBIS podpisał umowę na wynajem blisko 10.000 m2 powierzchni magazynowej dla nowego centrum dystrybucyjnego w Pradze (Czechy). Tym samym podwoi się powierzchnia centrum dystrybucyjnego Grupy ASBIS w Pradze, z którego zaopatrywany jest cały region Europy Środkowo-Wschodniej.
 • ASBIS otworzył nowy sklep Apple iPoint w Centrum Handlowym Shum w mieście Aktau w Kazachstanie. Jest to siódmy sklep Apple otwarty przez ASBIS w Kazachstanie.
 • ASBIS kontynuuje rozwój działalności – podpisał umowę dystrybucyjną z Loewe, wiodącą międzynarodową marką premium telewizorów i elektroniki rozrywkowej oraz rozszerzył umowę na dystrybucję produktów Vertiv na Algierię i Tunezję (Afryka).
 • ASBIS przeznaczył na pomoc Ukrainie 2 mln USD w ramach specjalnie utworzonego i uruchomionego funduszu humanitarnego #HelpUkraine Fund.

Pierwszy kwartał był dość trudny dla ASBIS, a także dla Europy i całego świata. W związku z napaścią Rosji na Ukrainę oraz trwającą od końca lutego wojną w Ukrainie, sytuacja ekonomiczna wielu osób, ale też firm, diametralnie się zmieniła. Dlatego skupiliśmy się przede wszystkim na bezpieczeństwie naszych pracowników, zabezpieczeniu naszych magazynów i towarów oraz reorganizacji naszego biznesu i wyznaczaniu nowych priorytetów. Szybko odzyskaliśmy część utraconych przychodów z krajów dotkniętych wojną. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Ukrainie, jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięć Grupy w I kwartale 2022 roku i bardzo dumni z ducha solidarności i jedności pracowników Grupy ASBIS w tych trudnych czasach. Wyniki I kwartału 2022 roku dowodzą, co wielokrotnie podkreślaliśmy, że ASBIS jest dobrze przygotowany do obrony swojej pozycji w trudnej sytuacji, dzięki silnej pozycji rynkowej, elastyczności w działaniu, ponad 30-letniej obecności na rynku IT oraz silnym relacjom z dostawcami. W naszym przekonaniu, zakończyliśmy z sukcesem pierwszy kwartał 2022 roku, najlepszy w historii Grupy pod względem rentowności netto”   powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS. 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ 

W I kwartale 2022 r. ASBIS, jako firma odpowiedzialna społecznie, której działalność obejmuje m.in. Ukrainę, uruchomiła specjalny fundusz humanitarny #HelpUkraine Fund i przeznaczyła na pomoc Ukrainie 1 mln USD. W ramach tego funduszu ASBIS dostarcza pomoc humanitarną najbardziej potrzebującym miastom, szpitalom i ośrodkom w Ukrainie. Do tej pory Grupa dostarczyła 10 w pełni wyposażonych karetek, gotowych do niesienia natychmiastowej pomocy oraz ponad 27 000 zestawów medycznych i pierwszej pomocy, produkty technologiczne, takie jak generatory i power banki, oraz wiele innych niezbędnych rzeczy, w tym koce, śpiwory i inne artykuły spożywcze i przemysłowe.


WYNIKI FINANSOWE 

Podsumowanie wyników finansowych Grupy ASBIS w I kwartale 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY 

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW 

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w naszych przychodach. Nie zmieniło się to w I kw. 2022 r., jednak z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie, przychody w regionie krajów byłego ZSRR spadły o 2,4% podczas gdy sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej spadła o 1,3%. Wojna, która miała wpływ na również na sąsiadujące z Ukrainą kraje znacznie zmniejszyła popyt wśród klientów.


SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW 

Analiza według krajów potwierdza, że znaczny spadek sprzedaży odnotowano na rynkach bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie. Spadek w Ukrainie był jednym z najwyższych. W rezultacie przychody na Ukrainie spadły o 21,7% w porównaniu do I kw. 2021 r. Przychody uzyskane na dotychczas największym rynku Grupy – Rosji spadły o 24,6% w I kw. 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

Z drugiej jednak strony Spółka była w stanie znacznie zwiększyć sprzedaż na rynkach, które nie zostały bezpośrednio dotknięte wojną w Ukrainie, takich jak m.in. Kazachstan, który jest obecnie największym rynkiem Grupy. 

Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w okresie I kw. 2022 r. były:

 • Gruzja – wzrost o 52,0%
 • Kazachstan – wzrost o 42,1%
 • Azerbejdżan – wzrost o 28,0%
 • Słowacja – wzrost o 15,7%. 

Polska odnotowała wzrost przychodów w I kwartale 2022 r. o 2% względem I kw. 2021 r. 

Rosja i Białoruś wciąż utrzymują się na czołowych miejscach w TOP10, ponieważ sprzedaż na tych rynkach była bardzo wysoka przed wybuchem wojny. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+