Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Canal+ Luxembourg podnosi cenę w wzywaniu na akcje Kino Polska TV

Udostępnij

Canal+ Luxembourg podniósł cenę w wezwaniu na akcje KPL (KINOPOL) do 15,05 zł z 15,03 zł proponowanych wcześniej. Zmiana wynika z korekty wyliczenia średniej arytmetycznej dziennej cen akcji spółki za okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 10 maja i potrwają do 24 maja 2022 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 27 maja 2022 r.

Po przeprowadzeniu wezwania (poprzez Digital SPI International) nabywający zamierza osiągnąć próg 66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+