Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

R22 planuje skup akcji własnych po maksymalnej cenie 54 zł za akcję

Jakub Dwernicki, prezes R22
Jakub Dwernicki, prezes R22
Udostępnij

Zarząd R22 rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie decyzji o przeprowadzeniu skupu akcji własnych o wartości ponad 14 mln zł. To 55 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za 2021 r. Zgodnie z propozycją Zarządu skup obejmie do 260 tys. akcji R22 po cenie nie wyższej niż 54,00 zł za jedną akcję, czyli 45 proc. powyżej kursu akcji z wczorajszego zamknięcia notowań.

Dynamiczny wzrost wyników Grupy R22 wspierany jest korzystnymi trendami rynkowymi w zakresie cyfryzacji i automatyzacji gospodarki. W ubiegłym roku skonsolidowane przychody wzrosły o 33 proc. do 296,6 mln zł, a skorygowana EBITDA zwiększyła się o 26 proc. do 77,2 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 25,4 mln zł (+24 proc.).

- W ubiegłym roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Pozytywnie oceniamy również początek 2022 r., w którym dalej obserwujemy wzrost skali działalności biznesów Grupy R22. Dlatego zdecydowaliśmy się podzielić zyskiem z akcjonariuszami, a biorąc po uwagę bieżącą sytuację rynkową, zdecydowaliśmy się rekomendować akcjonariuszom przeprowadzenie tego poprzez skup akcji własnych. – komentuje Jakub Dwernicki, prezes R22.

Decyzję o przeprowadzeniu skupu akcji własnych i podziale zysku za 2021 r. podejmą akcjonariusze R22 podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z propozycją Zarządu, skup akcji odbędzie się w drodze ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji.

- Proponujemy akcjonariuszom rozwiązanie nieco inne niż wynikałoby z polityki dywidendowej. Wynika to z naszej oceny bieżącej sytuacji rynkowej i poziomu kursu akcji, a kwota którą chcemy się podzielić jest zgodna z jej założeniami. – dodaje Dwernicki.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+